Till innehållet

Parkerna har långa traditioner i Hangö. Redan år 1878 planerades Badhusparken som omgav sommarrestaurangen Casino. I centrum finns Kyrkparken och Rådhustorget samt den lindkantade Boulevarden vilka även anlagts i slutet av 1800-talet.

Hangös havsnära och milda klimat gör det möjligt att nyttja sällsynta växter i parkplanteringarna. Parker som befinner sig litet längre från centrum och som är värda att bekanta sig med är ”Rosenparken”, dvs. K.J. Lundmarks park och Sibeliusparken. De årligen varierande lök- och sommarblomsterplanteringarna runt om i staden är en glädje för ögat.

Parkområden i staden

1. K.J. Lundmarks park (Korsika eller ”Rosparken”) 
2. Hagapark
3. Tegelbruksparken
4. Sextanten
5. Stationstorget
6. Sibeliusparken
7. Solgrändsskären
8. Skvärgatans planteringsområde 
9. Parkdammen
10. Casino parken
11. Parkberget
12. Kyrkparken
13. Rådhusskvären 
14. Strandparken
15. Granstedts park (Fjärilsbaren)
16. Gamla stationsparken
17. Sandövägens skvär

Karta över stadens parker

Vill du bli parkfadder?

”Gör parken till ett gemensamt grönrum för oss alla”

En parkfadder är en person, d.v.s. vilken stadsbo eller sommarboende i Hangö som helst, som är villig att sköta exempelvis en närbelägen park i samarbete med stadens parksektion. Att verka som parkfadder är helt frivilligt, men ger dej rätt att sköta planteringar (vattna, rensa ogräs, avlägsna torkade växtpartier mm). Parkfaddrarna kan utveckla sin verksamhet som de själva vill och för parksektionen föreslå förbättringar för att öka trivsel i parken. Som parkfadder lämpar sig såväl den som tycker om att böka i jorden och sätta parken i tiptop- skick såsom den som bara vill rensa ogräs en gång per sommar.

Om du blev intresserad, ring till parksektionen och meddela vilken park du skulle vara villig att sköta; samtidigt får du veta vilka andra som är intresserad av samma park. Med parksektionen kommer du överens om ert första möte och sen är det bara att sätta igång.

Ifall de parkanställda inte är anträffbara på grund av sitt arbete kan du skicka ett e-postmeddelande om ditt fadderprojekt samtidigt som du meddelar dina kontaktuppgifter.

Ta kontakt

Boström-Mäkelä Helena

parkförman

Avdelningen för kommunteknik

040 083 5337

Sannholm Janina

Fackarbetare

Avdelningen för kommunteknik