Till innehållet

Naturstigen i Tvärminne by (lättillgänglig rastplats)

Stigen presenterar den mångsidiga naturen i Tvärminne bys närmiljö och är ca. 3 km lång rutt. Längs rutten finns flera sällsynta eller hotade växt- och djurarter av vilka många fredats med stöd av naturskyddslagen. Växterna i naturen är vackrast då de blommar på sina egna växtplatser.

 
Video av Tvärminne naturstig:
Video
 
https://map.hanko.fi/link/8J6Uw

Naturstigen i Tvärminne by

Naturstigen består av en två kilometer lång rutt som löper genom en mångsidig natur. Rutten har markerats med grön färg i terrängen. På Tvärminne naturstig kan du finna sällsynta eller hotade växt- och djurarter. På naturstigen finns mycket att se, såsom highland cattle-nötkreatur, en fridlyst, stor tall och mångahanda växter och djur. Tvärminne hör till Natura 2000-området och en del av naturstigen löper på naturskyddsområdet.