Till innehållet

Med en EU-badstrand avses en badstrand som under badsäsongen bedöms besökas av över 100 simmare per dag. Inom stadens område finns sex allmänna badstränder runt om i Hangö. Badvattnet är varmt på de södra stränderna vid sydliga vindar. Endast det allmänna badstränderna är presenterade nedan, övriga stränder hittas i stadens karttjänst.

Skötsel av badstränder

Säkerheten på de allmänna badstränderna övervakas i enlighet med stadgarna angående konsumenttjänster. Vid övervakningsbesöken granskas det att badsträndernas omklädningsutrymmen, toaletter och räddningsutrustning uppfyller kraven.

Därtill kontrolleras strändernas prydlighet, avfallshantering och lekredskapens
skick. Från stränderna avlägsnas under badsäsongen överflödiga alger med hjälp
av traktorer.

Stadsstyrelsen beslutade i februari 2020 att utlysa allmänna badstränderna  i Hangö rökfria.  Du kastar väl inte tobaksfimpar på marken, tack! 

STADENS ALLMÄNNA EU BADSTRÄNDER

Plagen – den glada karusellstranden

Plagens badstrand är populär bland barnfamiljer. Stranden är grund och vid sydliga
vindar kan vattnet vara mycket varmt. Det finns en lekplats, en volleybollplan
och en unik vattenkarusell på stranden, som även har badhytter, wc och ett
strandcafé. 

Bild från Plagen

Bellevue – den natursköna Kolaviken

Bellevue är en grund och lugn badstrand öster om Plagen. Vid sydliga vindar kan
Kolavikens vatten vara mycket varmt. På stranden finns badhytter och wc.
Stranden fortsätter i öster som Långsanda naturskyddsområde ända till De Fyra
Vindarnas Hus.

Bellevue stranden

Södra Tulludden – underbar sanddynsstrand

Tulluddens badstrand är en blåsig sanddynstrand. Stranden framför kaféet är reserverad för simmare. Lite längre västerut från stranden ligger lankonki. På stranden finns badhytter och toaletter. Parkeringsplatsen vid stranden är en stor parkeringsplats framför Vapaasatama. Parkering för 2 bilar finns i början av Lankok på stranden (Obs: endast för parkering för funktionshindrade).

Tulluddens strand

Slaktis – norra Tulludden

Slaktis är en liten barnvänlig strand som är populär bland Hangöborna. Vid nordliga
vindar kan vattnet vara varmt. På stranden finns 2 st. badhytter och wc.
Stadens simskola arrangeras årligen på denna strand.

Slaktis

Märsan och hopptornet

Märsan är en grund, naturskön strand. Vid nordliga vindar är vattnet på stranden
varmt. På stranden kan man också beundra solnedgången i samband med
kvällssimmet. Stranden har en badhytt och wc. I närheten finns också ett
övervakat hopptorn som är öppet dagligen sommartid.

Hopptornet i Märsan

Lappvik

Stranden i Lappvik lämpar sig framförallt för simmande och solbad. Den skyddade
strandens vatten kan tidvis vara mycket varmt. På stranden finns en badbrygga,
en badhytt och wc. Badstrandens parkeringsplats ligger högre upp i ändan av ett
promenadstråk.

Lappvik strand

 Allmänna badstränder:                   

 • Bellevue, Appelgrensvägen 16
 • Plagen, Appelgrensvägen 12 b
 • Märsan och hopptornet, Lillmärsansv 66 och Lillmärsansv. 86
 • Tulludden södra, Tulludden
 • Slaktis – Tulludden norra 
 • Lappvik, Hamnbrinken  

 Små allmänna badstränder:

 • Silversand, Källvägen 21
 • Hangöby badstrand och invabryggan, Hangöby fiskehamn
 • Regattastranden, Havsgatan 4-6

 
 Övriga badstränder:

 • Casino stranden
 • Fyra vindarnas strand