Till innehållet

Naturvårdens målsättning är att bevara naturens mångfald

Naturvårdens målsättning är att bibehålla naturens mångfald, med vilket avses arternas rikedom, variation av organismers arvsanlag och livsmiljöernas mångfald.

Naturvården strävar efter att trygga den för staden kännetecknande och ursprungliga naturen och bibehålla dess mångfald samt att ge invånarna möjlighet till rekreation och utfärder i naturen.

På Hangöudd finns en betydande mängd naturskyddsområden i relation till områdets storlek. I huvudsak ingår de i Natura-2000 områdens nätverk.

Natura-områden i Hangö (på finska):