Till innehållet

Undantag

Ifall man i byggande vill avvika från detaljplanen, generalplanen eller byggnadsordningen ska man före byggnadslov ansöka om undantagslov. Undantagslov behövs också då man vill bygga på strandområden. Beviljandet av undantagslov bestäms av miljönämnden.

Framskridandet i behandlingen av ett undantag

Undantagslovens ansökningsprocess visas i diagrammet ovan. 

Luukkonen Kukka-Maaria

stadsgeodet

Markanvändningsavdelningen

040 135 9281