Siirry sisältöön

Poikkeaminen

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa asemakaavasta, yleiskaavasta tai rakennusjärjestyksestä, tulee ennen rakennuslupakäsittelyä hakea poikkeamislupaa. Poikkeamislupa tarvitaan myös rakennettaessa ranta-alueilla. Poikkeamisluvan myöntämisestä päättää ympäristölautakunta.

Poikkeamisluvan käsittelyn eteneminen

Poikkeamislupaprosessi on esitetty yllä olevassa kaaviossa. 

Luukkonen Kukka-Maaria

kaupungingeodeetti

Maankäyttöosasto

040 135 9281