Till innehållet

Lovansökningar som berör byggande

Byggande, ombyggnad, utvidgning, utförande av stora renoveringar och betydande ändring av användningsändamålet kräver i allmänhet lov av byggnadstillsynen.

Miljönämnden har delvis delegerat  bygglovs- och åtgärdstillståndsbeslut samt anmälningsärenden åt byggnadsinspektörerna. Delegeringen av beslutsrätten framgår ur miljönämndens verksamhetsstadga.

Byggnadstillsyn har 100 % elektronisk lovbehandling. Ansökningar inlämnas på adressen www.lupapiste.fi(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst).

Användning av Lupapiste –tjänsten(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst) är enkelt. Byggnadstillsynen vägleder också i användningen.

All myndighetskontakt i samband med byggande går att sköta i Lupapiste -tjänsten.

Lupapiste -tjänsten är till för att rådfråga, inlämna och få respons för preliminära planer, inlämna anmälningar, ansökan om bygglov och åtgärdstillstånd.

Lupapiste samlar alla parter i ett byggprojekt till ett ställe. Ansökningarna är lätta att komplettera och lätta att sköta också efter att lov beviljats.

Byggnadstillsynens avgifter från och med 1.1.2024.