Till innehållet

En byggnad eller en del av en byggnad får inte utan tillstånd rivas.

Rivning kräver inte alltid ett rivningslov.  Byggnadstillsynsmyndigheten skall om rivning inte kräver rivningslov, underrättas skriftligen om rivningen av en byggnad eller en del av en byggnad 30 dagar innan rivningsarbetet inleds (rivningsanmälan). Byggnadstillsynsmyndigheten kan inom nämnda tid av grundad anledning kräva att man ansöker om rivningslov. 

Byggnadstillsyn har 100 % elektronisk lovbehandling. Ansökningar inlämnas på adressen www.lupapiste.fi(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst).

Användning av Lupapiste –tjänsten(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst) är enkelt. Byggnadstillsynen vägleder också i användningen.

All myndighetskontakt i samband med byggande går att sköta i Lupapiste -tjänsten.

Lupapiste -tjänsten är till för att rådfråga, inlämna och få respons för preliminära planer, inlämna anmälningar, ansökan om bygglov och åtgärdstillstånd.

Lupapiste samlar alla parter i ett byggprojekt till ett ställe. Ansökningarna är lätta att komplettera och lätta att sköta också efter att lov beviljats.

Ansökningar kan fortfarande lämnas in i pappersform. Fråga efter blanketter från byggnadstillsynen. För digitalisering av ansökan debiteras en tilläggsavgift.