Siirry sisältöön

Lupahakemus tehdään rakennuksen tai sen osan purkamisesta.

Purkaminen ei kaikissa tapauksissa edellytä lupaa. Rakennuksen purkamisesta on tällöin kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Rakennusvalvonnassa on 100% sähköinen lupakäsittely. Hakemukset jätetään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi(siirryt toiseen palveluun).

Lupapiste.fi palvelun käyttö(siirryt toiseen palveluun) on helppoa. Rakennusvalvonta opastaa myös palvelun käytössä.

Kaikki rakentamista koskeva viranomaisasiointi voidaan hoitaa sähköisesti Lupapiste.fi palvelun
kautta.

Lupapiste palvelussa voit kysyä neuvoa, jättää alustavia suunnitelmia kommentoitavaksi,
tehdä ilmoituksia ja jättää rakentamista koskevan hakemuksen.

Lupapiste kerää kaikki rakentamisen osapuolet yhteen osoitteeseen. Hakemuksia on helppo
täydentää ja asiointi on nopeampaa myös päätöksenannon jälkeen.

Toimenpideilmoituksia voi vielä jättää myös paperimuodossa. Kysy lomakkeita rakennusvalvonnasta. Ilmoituksen digitoinnista veloitetaan lisämaksu.