Till innehållet

”För uppförandet av en byggnad krävs bygglov.

Bygglov behövs också för sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförandet av en byggnad samt för utvidgning av en byggnad eller utökning av det utrymme som räknas till byggnadens våningsyta.

Andra reparationer och ändringar i en byggnad än sådana som nämns ovan kräver bygglov, om arbetet uppenbart kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga förhållanden.”

Markanvändnings- och bygglagen § 125

Byggnadstillsyn har 100 % elektronisk
lovbehandling. Ansökningar inlämnas på adressen www.lupapiste.fi(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst).

Användning av Lupapiste –tjänsten(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst) är enkelt. Byggnadstillsynen vägleder
också i användningen.

All myndighetskontakt i samband med
byggande går att sköta i Lupapiste -tjänsten.

Lupapiste -tjänsten är till för att rådfråga, inlämna och få respons för
preliminära planer, inlämna anmälningar, ansökan om bygglov
och åtgärdstillstånd.

Lupapiste samlar alla parter i ett byggprojekt till ett ställe. Ansökningarna
är lätta att komplettera och lätta att sköta också efter att lov beviljats.

Ansökningar kan fortfarande lämnas in i pappersform. Fråga efter blanketter från byggnadstillsynen. För digitalisering av ansökan debiteras en tilläggsavgift.