Till innehållet

Avgörande om planeringsbehov

I ett ärende som gäller avgörande om planeringbehov bedöms förutsättningarna för bygglov utanför detaljplaneområden. Miljönämnden gör beslutet i ärenden som gäller avgörande om planeringsbehov.

Framskridandet i behandlingen av planeringsbehovansökan

Planeringsbehovs ansökningsprocess visas i diagrammet ovan. 

Luukkonen Kukka-Maaria

stadsgeodet

Markanvändningsavdelningen

040 135 9281