Siirry sisältöön

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaava-alueen ulkopuolella. Suunnittelutarveratkaisun ratkaisee ympäristölautakunta.

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittelyn eteneminen

Suunnittelutarveratkaisuprosessi on esitetty yllä olevassa kaaviossa.

Luukkonen Kukka-Maaria

kaupungingeodeetti

Maankäyttöosasto

040 135 9281