Till innehållet

Hanko Data Parks

Vår målsättning att få dataservercentraler till västra Nyland.

Hanko Data Parks är ett marknadsföringssamarbete mellan tre kommuner – Raseborg, Ingå och Hangö – vars mål är att få dataservercentraler till västra Nyland. 

 

Hanko Data Parks

 

Hanko Data Parks har sammanlagt fyra placeringsalternativ.