Till innehållet

Symiblogg 37 3/2022 Anmälan om livsmedelsverksamhet – Vem, vad, hur?

Blogg 15.3.2022

Funderar du på att sälja glass, öppna grillkiosk eller ha sommarcafé? Då behöver du antagligen göra en anmälan om din livsmedelsverksamhet.

I princip all verksamhet som säljer, tillagar, transporterar, förvarar eller på annat sätt hanterar livsmedel skall anmäla sin verksamhet till den kommunala tillsynsmyndigheten, alltså till oss hälsoinspektörer. Sådana verksamheter är till exempel restauranger, caféer, butiker, kiosker, skolkök, bagerier m.m. Även virtuell och mobil livsmedelsverksamhet (som t.ex. vagn eller försäljningstält) samt primärproduktion kan behöva anmälas, likaså verksamhet som bedrivs i ett hemmakök. För en mobil verksamhet som redan är registrerad i en annan kommun kan det räcka med att meddela om tillfällig försäljning.

En anmälan om livsmedelsverksamhet skall göras senast fyra veckor innan verksamheten inleds. Hälsoinspektören registrerar därefter verksamheten vilket innebär att verksamheten nu är ett tillsynsobjekt och kan få en inspektion av oss. Du får ett intyg över registreringen och för handläggningen av anmälan tas ut en avgift. För en registrerad livsmedelsverksamhet tas även från och med år 2022 ut en årlig grundavgift för tillsynen. Vissa undantag till anmälningsplikten finns, dessa finns definierade i livsmedelslagens 10 §. Om det i verksamheten däremot ingår kontinuerlig hantering av lättförskämbara livsmedel skall den anmälas.

Då du startar en livsmedelsverksamhet lönar det sig att ta reda på vilka övriga anmälningar och eventuella lov det behövs från till exempel kommunens tekniska tjänster, byggnadstillsyn eller alkoholmyndigheten.

Sker det förändringar i din verksamhet skall även dessa anmälas till oss. Sådana förändringar kan till exempel vara omfattande renovering och utökning av verksamheten, byte av verksamhetsform från café till restaurang eller företagarbyte. Vanligen behöver det i samband med väsentliga förändringar göras en ny registrering. En registrering av livsmedelsverksamhet gäller tillsvidare. Som företagare är du även skyldig att meddela om avslutande av en verksamhet, vilket enkelt kan göras t.ex. per e-post till oss. Detta lönar sig att göra i god tid för att undvika onödiga avgifter. 

Om det i en verksamhet hanteras livsmedel av animaliskt ursprung före detaljhandeln behöver du istället för anmälan söka om godkännande för livsmedelslokalen innan verksamheten inleds. Det är då frågan om en godkänd livsmedelslokal, s.k. anläggning.

Då du fyller i din anmälan om livsmedelsverksamhet lönar det sig att göra det noggrant, så går också handläggningen smidigare. Bifoga nödvändiga bilagor som t.ex. planritning över verksamhetsstället. Kom ihåg att du alltid kan kontakta hälsoinspektörerna för att få mera information.

På våra hemsidor(öppnas i ett nytt fönster) hittar du blanketter för anmälan om livsmedelsverksamhet.

Mer information om startande av ett livsmedelsföretag hittar du på Livsmedelsverkets hemsidor(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst).

Tips! Nyttig information om livsmedelsverksamhet på svenska kan också hittas på svenska Livsmedelsverkets hemsidor(du byter till en annan tjänst). Notera dock att lagstiftningen kan variera något mellan Sverige och Finland.

Karolina Örnmark

Skribenten är hälsoinspektör som bl.a. handlägger din anmälan om livsmedelsverksamhet.

Aktuellt