Till innehållet

Vad är elevvård i praktiken?

Alla insatser som görs för att eleverna i förskolan och skolan skall må bra.

Elevvård är alla insatser som görs för att eleverna i förskolan och skolan skall må bra. Alla
vuxna i skolan ansvarar för att eleverna erbjuds elevvård. Allt elevvårdsarbete baserar sig på samarbete mellan skolan och hemmet. Vid behov samarbetar man med andra instanser.

Elevvården bild till hemsidan fisv kopio

Elevvården består av såväl individuellt stöd som stöd av en gemenskap. I praktiken sker elevvårdsarbetet bland annat genom utredningar av elevers situation och stödbehov, stödsamtal med elever, konsultation med föräldrar och skolpersonal, nätverksmöten samt gruppverksamhet. Även förebyggande elevvård är en viktig del av arbetet.