Siirry sisältöön

Mitä on oppilashuolto?

Toimenpiteet, joita tehdään esiopetuksen ja koulun oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kaikki ne toimenpiteet, joita tehdään esiopetuksen ja koulun oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, ovat oppilashuoltoa. Kaikki koulun aikuiset vastaavat siitä, että oppilaille tarjotaan oppilashuoltoa. Oppilashuoltotyö perustuu koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen kanssa.

Oppilashuolto: Kaaviossa kuvataan, mitkä työntekijät toimivat oppilashuollon piirissä ja mitä heidän toimenkuvaansa kuuluu.

Oppilashuolto koostuu yksilöllisestä ja yhteisöllisestä tuesta. Käytännössä oppilashuoltotyö sisältää esimerkiksi yksittäisten oppilaiden tilanteen ja tuentarpeiden kartoittamista, keskusteluita oppilaiden kanssa, vanhempien ja koulun henkilökunnan konsultointia, verkostotapaamisia sekä ryhmätoimintaa. Ennaltaehkäisevä oppilashuolto on tärkeä osa työtä.