Till innehållet

Gym

Idrottshusets gym i två våningar och Lappvik hälsomotionssal

De av Hangö stad upprätthållna gymmen finns i två våningar i Idrottshuset. I gymmet i nedre våningen finns fria vikter och redskap för styrketräning; i andra våningen redskap för konditionsträning och upprätthållandet av muskelkondition. Båda gymmen kan användas parallellt. Gymmen är till för alla som registrerat sig som användare. Utrymmena har renoverats i samarbete med stadens utrymmesförvaltning, Hangö Lions Club och Sparbanksstiftelsen. I Lappvik finns en liten hälsomotionssal.

Epassi logo
Smartum logo

Meddela innan 31.3.2024 om du önskar använda E-passi och / eller Smartum som betalningsmetod för tiden 1.1 – 30.6.2024. F.r.om 1.1.2024 kan årets gymbetalningar utföras.

Idrottshusets gym

Rådmansgatan 12, 10900 Hangö

Lappvik hälsomotionssal

Hamngatan 14-16, 10820 Lappvik

Gymnycklar

Gymnycklar kan lösas ut eller returneras på fredagar kl. 10:30-12:00

adress: Hangö Idrottshus (2 vån.), Rådmansgatan 12

Man kan ringa och komma överens om avvikande tider (Krista Grundström, 040 869 7406 eller Tobias Öhman, 040 135 9405). Pantavgift (20 euro) debiteras i samband med den första fakturan. För snabbare service kan gymanvändarblanketten printas ut och fyllas i på förhand före besöket.

I faktureringsärenden, kontakta Sari Mielonen (tfn 040 582 7215)

Öppethållningstider för idrottshusets gym:

må – fre 7 – 21

lö. sö 8 – 18

För gruppverksamhet reserverade tider (övre våningen)

Må 9 -15.00  
Ons 8 – 13.00

OBS!  Startkurs för gymträning 

12.2 & 26.2, 11.3 & 25.3, 8.4 & 22.4 kl. 16-17.30

(inga grupper under helgdagar)

Gymmet på andra våningen är reserverat för gruppverksamhet på måndagar kl 9-15 och på onsdagar 8-13.00. Undantag kan förekomma under julhelgerna samt sommartid, dessa informeras skilt om på hemsidan och infotavlan i gymmet.

Avgifter

Staden uppbär en halvårsavgift (6 månader) av alla nyckelinnehavare. Avgiften är 56 € (kommuninvånare 28 €). Halvårsavgiften gäller för alla som innehaft nyckel under tiden 1.1. – 30.6. och/eller 1.7. – 31.12. Engångsavgifter ej möjliga, och nyckeln är alltid i kraft tillsvidare. Avgifterna inkluderar moms.  Faktura skickas två gånger per år (vår och höst). Avgiftsintäkterna används till upprätthållande av verksamheten och förnyande  av redskapen i gymmet.

E-PASSI/ SMARTUM

Meddela innan 31.3.2024 om du önskar använda E-passi och / eller Smartum som betalningsmetod för tiden 1.1 – 30.6.2024. F.r.om 1.1.2024 kan årets gymbetalningar utföras.

Betalningskategorier för halvårsavgiften: 

56€ (halvårsavgift)

76€ (ny kund, halvårsavgift + pantavgift för nyckel)

28€ (halvårsavgift kommuninvånare – 50%)

48€ (ny kund, halvårsavgift kommuninvånare + pantavgift för nyckel)

Fakturering 

Hangö stads idrottsväsende fakturerar per post med pappersfaktura till kundens hemadress eller via e-faktura till kundens nätbank. Fakturor skickas inte per e-post.

Det lättaste sättet att mottaga fakturor är e-faktura. Nedan finns instruktioner angående ibruktagande.

En elektronisk mottagaradress för e-faktura finns tillgänglig då du har minst ett betalkonto i nätbanken. Till denna adress kan du beställa e-fakturor av dina egna fakturerare. Beställningen görs enkelt i nätbanken i samband med betalning eller genom att välja fakturerare från listan. Din mottagaradress för e-fakturor skickas då till faktureraren och i fortsättningen får du dina fakturor direkt till din nätbank.

I faktureringsärenden, kontakta Sari Mielonen (tfn 040 582 7215)