Siirry sisältöön

Kaatumisten ehkäisy

Vältä kaatumista, pysy pystyssä ja liiku turvallisesti

Projekti on osa HUS:in Hyvä kierre –projektia, Kaatumisten ehkäisyä 2019-2023.

Hankkeelle Ikiliikkuja 2020-2023  on myönnetty Aluehallintoviraston avustusta
 ”Kaatumisten ehkäisy Hangossa – Förebyggande av fallolyckor i Hangö”.

Projektin tavoite

Kehittää yhtenäinen ja systemaattinen toimintatapa iäkkäiden

  • kaatumisten ehkäisyyn
  • fyysiseen ja aktiiviseen elämäntapaan kannustamiseen
 


Tavoiteryhmä
on +65-vuotiaat, liikuntakyvyltään heikentyneet ikäihmiset, joilla on kaatumisen riski.

Projektin koordinaattorit, johtoryhmä, moniammatillinen työryhmä ja vastuuhoitajat kehittävät yhteistyössä:

  • yhtenäistä toimintamallia (miten kartoitetaan ja ehkäistään kaatumisia)
  • konkreettisia ohjeita ja yhteisiä käytäntöjä/toimenpiteitä
  • henkilökunnan kouluttamista ja ikäihmisille tiedon jakamista
  • liikuntatarjonnan lisäämistä iäkkäille
Vältä kaatumista, pysy pystyssä ja liiku turvallisesti