Till innehållet

Ansökningsanvisningar för tillstånd för miljöåtgärder

När du vet att du kommer behöva ett tillstånd för miljöåtgärder, och du också har tagit del av ansökningsanvisningarna på denna sida, kan du lämna en ansökan elektroniskt via Lupapiste eller med traditionell blankett. Till ansökan hör även hörande av grannar.

Ansökningsanvisningar för bilagor

Då du hör grannar är grannarna fastighetens rågrannar och
fastigheten mitt emot enligt följande exempel:

Fastigheter som är grannar vid hörande av grannar
På bilden visas rågrannarna och fastigheten mitt emot.
Fastigheten kan ha flera ägare i hörande av grannar
Kom ihåg att höra samtliga grannar om delägarna till en fastighet är flera än en!

Om du är osäker vilka grannar som ska höras kan du kontakta oss. Vid behov hjälper vi också
till med adresser till grannarna. Staden kan också sköta hörande av grannar enligt i kraft varande taxa 60 € per granne.

Då du bifogar bilder till ansökan tänk på att också fotografera träden i den stadsbild de är en del av; fotografera förutom närbild av trädet även t.ex. från gatan. I tillståndsbehandlingen bedöms om ett fällande av trädet förstör stads- eller landskapsbilden. På basen av bilden kan vi avgöra om ett fällande av trädet eventuellt är en åtgärd av ringa verkan som inte kräver tillståndsbehandling

På ett bra fotografi till bilagan syns på bilden förutom trädet även närmiljön.

På vår karttjänst finns lämpliga kartor som kan användas som bilaga [inbäddad karta, med
fastighetsgränser och bottenkarta valda]

Ur en fullmakt bör det framgå:

Blanketter

Lupapiste-logo
 

Vid behov svarar vi på frågor som berör ansökan!

Sarnikorpi Jaana

planeringsassistent

Markanvändningsavdelningen

040 135 9283