Till innehållet

Anmälan om campingplats

Den som inrättar en campingplats eller väsentligt ändrar verksamheten på en campingplats skall senast tre månader innan verksamheten inleds eller ändras skriftligen anmäla detta till en av kommunen förordnad myndighet i den kommun där området är beläget. I Hangö fungerar miljönämnden som kommunens myndighet för campingområden.

När anmäla?

Med campingplats avses ett område där man tillfälligt, vanligen på fritiden bor i campingstuga, tält, husvagn eller campingfordon och där det finns sammanlagt minst 25 campingstugor eller platser reserverade för tält, husvagnar eller campingfordon. Ett område med minst 10 campingstugor är dock alltid en campingplats (Lag om friluftsliv 18 §).

Ett område där över 100 personer skall inkvarteras högst 14 dygn i tält eller i husvagnar eller campingfordon som är på området högst denna tid är en tillfällig campingplats (Lag om friluftsliv 25 §). Tillfälliga campingplatser bör även anmälas till miljövårdsmyndigheten.