Till innehållet

9. Rådhustorget

Hoidettu I-luokan puisto kaupungin keskustassa Kaupungintalon ja Kirkkopuiston vieressä. Jonkin verran asutusta puiston välittömässä läheisyydessä. Alueen pinta-ala n. 2.000m2.

 

 

 

Området lämpar sig bäst för:

• Kulturevenemang
• Barnevenemang
• Utställningsevenemang
• Småskaliga utomhustillställningar
• Jultorg
• Privata fester

 

 

Faktainnehåll och detaljuppgifter

Evenemangsarrangören svarar för alla kostnader i anslutning till evenemanget.

Elektricitet: 
• Det finns tillgång till elektricitet

Belysning: 
• Stadens allmänna områdens belysning
Vatten- och avloppsanslutning, allmänna wc:n 
• Det finns inte möjlighet till avloppsanslutning, möjlighet till dricksvattenanslutning (förfrågningar Hangö Vatten)
• Allmänna wc-utrymmen t.ex. i turistbyråns utrymmen
• Arrangören sörjer själv för anskaffandet av wc-utrymmen samt driftsunderhåll
Arrangörens servicekörning: 
• Det är enligt avtal möjligt att köra med mindre fordon på parkområdet (evenemangsplatsens servicekörning)
Publikparkering:
• Det är inte möjligt att reservera separat parkering
• Parkering på stadens allmänna parkeringsområden (runt parken finns ca 50 allmänna parkeringsrutor)

 

 

Stadens miljöskyddsbestämmelser

Länk till direktivet

Säsongsplanteringarna byts ut enligt det normala arbetsprogrammet.
Områdets planteringar bör skyddas och få inte skadas

Avfallshanteringsbestämmelser

Länk till direktivet

Evenemangets arrangör sörjer för avfallshanteringen under evenemanget och uppstädningen genast efter tillställningen. Om detta inte ombesörjts fakturerar staden de verkliga städningskostnaderna.

Användning av pyrotekniska redskap och uppgörande av öppen eld

Länk till direktivet

Pyroteknik kan användas enligt räddningsverkets godkännande. Öppen eld tillåts inte på markområdet.

Tillfälliga trafikarrangemang

Arrangören planerar tillfälliga trafikarrangemang som hämtas till jordbyggnadschefen för godkännande samt meddelar det godkända slutresultatet till polisen och räddningsverket som ännu kan göra ändringar i arrangemangen.

Arrangören bör ha egna vägvisarskyltar och trafikmärken, staden hyr inte ut dessa

Begränsningar i vattentrafiken

NTM-centralens bestämmelser

Länk till direktivet