Till innehållet

7. Sportplans parkeringsplats

Rukkiarenan och parkeringsplatsen invid lämpar sig för en mångfald sport- och övriga evenemang. Områdets närmaste bosättning befinner sig ca 80 m från området och parkeringsplatsens areal är ca 4 000 m2. Rukkiarenans/ gräsplanens storlek är ca 20 000 m2. P-området uthyrs av den kommunaltekniska avdelningen och de övriga områdena (Rukkiarena och gräsplanen) av idrottsväsendet. Eluttagspunkt finns.

 

Området lämpar sig bäst för:

• Utomhus- och idrottsevenemang m.m.
• Kulturevenemang

 

 

Faktainnehåll och detaljuppgifter

Evenemangsarrangören svarar för alla kostnader i anslutning till evenemanget. 

Elektricitet: 
• I servicebyggnaden finns flera vanliga 16A uttag och 1st. 16A 3-fas kraftströmsuttag, vid Rukkiarenans läktare 2 st. 16A uttag
• Belysning: 
• Stadens allmänna områdens belysning

Vatten- och avloppsanslutning, allmänna wc:n 
• Möjlighet till avloppsanslutning och dricksvattenanslutning (förfrågningar Hangö Vatten)
• Allmänna wc-utrymmen finns vid sportplanen och i Cuplis-hallen
• Arrangören sörjer själv för anskaffandet av wc-utrymmen samt driftsunderhåll

Arrangörens servicekörning: 
• Servicekörning är möjlig på området

Publikparkering:
• Det är inte möjligt att reservera separat parkering
• Parkering på stadens allmänna parkeringsområden (ca 50 allmänna parkeringsplatser)

 

 

Stadens miljöskyddsbestämmelser

Länk till direktivet

Säsongsplanteringarna byts ut enligt det normala arbetsprogrammet.
Områdets planteringar bör skyddas och få inte skadas

Avfallshanteringsbestämmelser

Länk till direktivet

Evenemangets arrangör sörjer för avfallshanteringen under evenemanget och uppstädningen genast efter tillställningen. Om detta inte ombesörjts fakturerar staden de verkliga städningskostnaderna.

Användning av pyrotekniska redskap och uppgörande av öppen eld

Länk till direktivet

Pyroteknik kan användas enligt räddningsverkets godkännande. Öppen eld tillåts inte på markområdet.

Tillfälliga trafikarrangemang

Arrangören planerar tillfälliga trafikarrangemang som hämtas till jordbyggnadschefen för godkännande samt meddelar det godkända slutresultatet till polisen och räddningsverket som ännu kan göra ändringar i arrangemangen.

Arrangören bör ha egna vägvisarskyltar och trafikmärken, staden hyr inte ut dessa

Begränsningar i vattentrafiken

NTM-centralens bestämmelser

Länk till direktivet