Till innehållet

4. Casino parken + Parkbergen

I närheten finns under somrarna Tenniscaféet och restaurang Casino. Den närmaste bosättningen finns på ca 60 m avstånd och områdets storlek är ca 15 000 m2. På området finns en fristående scen.
Casino parken under Picniq party 2018

 

 

Området lämpar sig bäst för: 
• Kulturevenemang
• Utställningsevenemang
• Småskaliga sportevenemang 
• Övrig användning

 

 

Faktainnehåll och detaljuppgifter

Elektrictet: 
• På scenen finns sex 16A uttag på själva scenen och bakom den 1 st. 32A 3-fas kraftströmsuttag
• I början av Casinoparkens stig till Parkbergen finns en uttagsstolpe med 3 st. 16A vanliga uttag och 1 st. 16A 3-fas kraftströmsuttag
• I elskåpet vid sandvägen som leder till parkdammen finns 2 st. 5x32A och 2 st. 5x16A kraftströmsuttag samt 6 st. 16A 230V uttag

Belysning 
• Stadens allmänna områdens belysning
• Möjlighet att lägga upp olika riktade lampor på scenen 
Vatten- och avloppsanslutning, allmänna wc:n 
• Ingen möjlighet till avloppsanslutning, dricksvattenanslutning (förfrågningar Hangö Vatten)
• Det finns inga allmänna wc-utrymmen i närheten
• Man bör förhandla om användning av wc-utrymmen med Casino
• Arrangören sörjer själv för anskaffandet av övriga wc-utrymmen samt driftsunderhåll

Arrangörens servicekörning: 
• Det är möjligt att sköta evenemangsplatsens servicekörning med lastbil och mindre fordon 
Publikparkering:
• Det är inte möjligt att reservera separat parkering
• Parkering på stadens allmänna parkeringsområden 

 

 

Casinoparkens
eluttagspunkter

1:
Elskåp

·        
2st. 5x32A kraftströmsuttag

·        
2st. 5x16A kraftströmsuttag

·        
6st. 16A 230V uttag

2:
Scenen

På scenen:

·        
6st. 16A 230V uttag

Bakom scenen:

·        
1st. 5x32A kraftströmsuttag

3:
Eluttagspelare FP3010

·        
3st. 16A 230V uttag

·        
1st. 5x16A kraftströmsuttag

 

 

 

Stadens miljöskyddsbestämmelser

Länk till direktivet

Säsongsplanteringarna byts ut enligt det normala arbetsprogrammet.
Områdets planteringar bör skyddas och få inte skadas

Avfallshanteringsbestämmelser

Länk till direktivet

Evenemangets arrangör sörjer för avfallshanteringen under evenemanget och uppstädningen genast efter tillställningen. Om detta inte ombesörjts fakturerar staden de verkliga städningskostnaderna.

Användning av pyrotekniska redskap och uppgörande av öppen eld

Länk till direktivet

Pyroteknik kan användas enligt räddningsverkets godkännande. Öppen eld tillåts inte på markområdet.

Tillfälliga trafikarrangemang

Arrangören planerar tillfälliga trafikarrangemang som hämtas till jordbyggnadschefen för godkännande samt meddelar det godkända slutresultatet till polisen och räddningsverket som ännu kan göra ändringar i arrangemangen.

Arrangören bör ha egna vägvisarskyltar och trafikmärken, staden hyr inte ut dessa

Begränsningar i vattentrafiken

NTM-centralens bestämmelser

Länk till direktivet