Till innehållet

16. Hagaparken

Park som befinner sig längs Esplanaden och där det finns en populär lekpark. Parken har ett område med gräsmatta, bänkar, planteringar samt två naturdammar. Områdets storlek är ca 9 000 m2.

 

Området lämpar sig bäst för:

• Kulturevenemang

• Barnevenemang

• Utställningsevenemang

• Musikevenemang 

• Småskaliga utomhustillställningar

 

Faktainnehåll och detaljuppgifter

Evenemangsarrangören svarar för alla kostnader i anslutning till evenemanget.

Elektricitet:
• Ingen elektricitet finns tillgänglig.
Belysning: 
• Stadens allmänna områdens belysning, parkens och lekparkens belysning
Vatten- och avloppsanslutning, allmänna wc:n 
• Möjlighet till avloppsanslutning och dricksvattenanslutning (förfrågningar Hangö Vatten)
• Allmänna wc-utrymmen finns inte på området
• Arrangören sörjer själv för anskaffandet av övriga wc-utrymmen samt driftsunderhåll
Arrangörens servicekörning: 
• Servicekörning är möjlig endast på gator eller på cykel- och gångvägar
Publikparkering:
• Det är inte möjligt att reservera separat parkering
• Parkering på stadens allmänna parkeringsområden 

 

 

Stadens miljöskyddsbestämmelser

Länk till direktivet

Säsongsplanteringarna byts ut enligt det normala arbetsprogrammet.
Områdets planteringar bör skyddas och få inte skadas

Avfallshanteringsbestämmelser

Länk till direktivet

Evenemangets arrangör sörjer för avfallshanteringen under evenemanget och uppstädningen genast efter tillställningen. Om detta inte ombesörjts fakturerar staden de verkliga städningskostnaderna.

Användning av pyrotekniska redskap och uppgörande av öppen eld

Länk till direktivet

Pyroteknik kan användas enligt räddningsverkets godkännande. Öppen eld tillåts inte på markområdet.

Tillfälliga trafikarrangemang

Arrangören planerar tillfälliga trafikarrangemang som hämtas till jordbyggnadschefen för godkännande samt meddelar det godkända slutresultatet till polisen och räddningsverket som ännu kan göra ändringar i arrangemangen.

Arrangören bör ha egna vägvisarskyltar och trafikmärken, staden hyr inte ut dessa

Begränsningar i vattentrafiken

NTM-centralens bestämmelser

Länk till direktivet