Till innehållet

11. Salutorget

Salutorg där torgdagar hålles tisdagar, torsdagar och lördagar. I närheten finns ett apotek, bank och övriga affärer. Den närmaste bosättningen finns på Nycandergatan invid på ca 30m avstånd. Området är ca 2 500 m2 stort.

 

Området lämpar sig bäst för:

• Kulturevenemang
• Barnevenemang
• Utställningar
• Musikevenemang
• Småskaliga utomhustillställningar

 

 

Faktainnehåll och detaljuppgifter

Evenemangsarrangören svarar för alla kostnader i anslutning till evenemanget.

Elektricitet:
• I torgets södra hörn finns en stor central med 1 st. 5x32A och 1 st. 5x16A kraftströmsuttag samt 1 st. 16A 230V uttag. Mitt på torget finns 4 st. uttagsstolpar med 4 st. 16A 230V uttag var. På torgstugans vägg finns 2 st. 16A 230V uttag.

Belysning: 
• Stadens allmänna områdens belysning och torgbelysning
Vatten- och avloppsanslutning: 
• Det finns möjlighet till avloppsanslutning och dricksvattenanslutning (förfrågningar Hangö Vatten)
• Allmänna wc-utrymmen; torgets gamla taxistations allmänna wc
• Arrangören sörjer själv för anskaffandet av wc-utrymmen samt driftsunderhåll
Arrangörens servicekörning: 
• Det är möjligt att köra med servicefordon till torget (evenemangsplatsens servicekörning)
Publikparkering:
• Det är inte möjligt att reservera separat parkering
• Parkering på stadens allmänna parkeringsområden (parkeringsplats invid torget)

 

 

1:
Torgstugan

·        
2 st. 16A 230V uttag på yttre väggen

·        
3 st. 16A 230V uttag inne i stugan, ett
fjärde uttag är i användning

2:
Elcentral

·        
1 st. 5x32A kraftströmsuttag

·        
1 st. 5x16A kraftströmsuttag

·        
1 st. 16A 230V uttag

3:
Uttagsstolpar

·        
Stolpe 1: 3 st. 16A 230V uttag

·        
Stolpe 2: 3 st. 16A 230V uttag

·        
Stolpe 3: 3 st. 16A 230V uttag

·        
Stolpe 4: 2 st. 16A 230V uttag, 1kpl 16A 230V
uttag med dimmerkopplare (nr 12)

 

 

Stadens miljöskyddsbestämmelser

Länk till direktivet

Säsongsplanteringarna byts ut enligt det normala arbetsprogrammet.
Områdets planteringar bör skyddas och få inte skadas

Avfallshanteringsbestämmelser

Länk till direktivet

Evenemangets arrangör sörjer för avfallshanteringen under evenemanget och uppstädningen genast efter tillställningen. Om detta inte ombesörjts fakturerar staden de verkliga städningskostnaderna.

Användning av pyrotekniska redskap och uppgörande av öppen eld

Länk till direktivet

Pyroteknik kan användas enligt räddningsverkets godkännande. Öppen eld tillåts inte på markområdet.

Tillfälliga trafikarrangemang

Arrangören planerar tillfälliga trafikarrangemang som hämtas till jordbyggnadschefen för godkännande samt meddelar det godkända slutresultatet till polisen och räddningsverket som ännu kan göra ändringar i arrangemangen.

Arrangören bör ha egna vägvisarskyltar och trafikmärken, staden hyr inte ut dessa

Begränsningar i vattentrafiken

NTM-centralens bestämmelser

Länk till direktivet