Siirry sisältöön

Hangossa taajama-alueiden vesihuollosta huolehtii kunnallinen Hangon Vesi -liikelaitos. Hangossa on myös yksityinen vesihuoltolaitos: Långörin ja Gloskärin viemäriosuuskunta, joka huolehtii alueensa jätevesien johtamisesta Hangon Veden jätevedenpuhdistuslaitokselle. Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuollon järjestämisestä vastaa kiinteistön omistaja kulloinkin voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.