Siirry sisältöön

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäyttöosasto huolehtii kaupungin kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, tonttien luovuttamisesta ja vuokraamisesta, maanhankinnasta, kiinteistörekisteristä sekä mittaus- ja kartoitustehtävistä.

Osaston yhteystiedot

ASIAKASPALVELU • LASKUTUS:

Tuominen Tiina

osastosihteeri

Maankäyttöosasto

Puhelinaika 9 – 11.30

040 135 9371

ASIAKASPALVELU • TONTTIKARTTATILAUKSET • NEUVONTA MAISEMATYÖLUPA-ASIOISSA (PUUNKAADOT):

Sarnikorpi Jaana

suunnitteluavustaja

Maankäyttöosasto

040 135 9283

MAASTOMITTAUKSET • RAKENNUSLUPAMITTAUKSET:

Tusa Ari

mittamies

Maankäyttöosasto

040 021 3714

PAIKKATIETO- JA KARTASTOASIAT • MAISEMATYÖLUPIEN VALMISTELU • OSOITEASIAT • NUMEERISET KARTTATILAUKSET (VEKTORI) • HUOM! PUHELINAIKA ARKISIN KLO 9.00 – 11.30:

Hellgren Daniela

paikkatietoinsinööri

Maankäyttöosasto

Puhelinaika 9 – 11.30

040 135 9284

TONTTIMAAN HALLINNOINTI • KIINTEISTÖTOIMITUKSET • TONTTIJAOT • HUOM! PUHELINAIKA ARKISIN KLO 9.00 – 11.30:

Uusitalo Aki

maankäyttösihteeri

Maankäyttöosasto

Puhelinaika 9 – 11.30

040 135 9287

KAAVOITUS • MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET • MAAPOLITIIKKA • POIKKEUSLUVAT JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUT • ESITTELIJÄ YMPÄRISTÖLAUTAKUNNASSA (TAPAAMISESTA ON HYVÄ SOPIA ETUKÄTEEN):

Luukkonen Kukka-Maaria

kaupungingeodeetti

Maankäyttöosasto

040 135 9281

HALLINTOASIAT • SIHTEERI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNASSA:

Fjäder-Rehn Gunilla

osastosihteeri

Maankäyttöosasto

040 135 9303

Mattila Sami

tekninen dokumentoija

Maankäyttöosasto

040 135 9338