Till innehållet

HÄNDELSER PÅ BYGGNADSPLATSEN 2021 / veckomeddelanden:


Vecka 50/2021

  • Långgatan stängd för allmän trafik
  • Belysningsarbeten på Halmstadsgatan och på bron
  • Slutförande av bron och gatuområden samt städning av byggplatsens område
  • VISTELSE PÅ VIADUKTEN ÄR FÖRBJUDET!
  • Vi undviker att röra oss på viadukten och byggplatsområdet ännu en kort stund så vi klarar oss utan olycksfall – som vi gjort redan på ett förtjänstfullt sätt i ett års tid!
  • Viadukten har ingivits för trafik 18.12.2021! 

Vecka 49/2021

  • Långgatan stängd för allmän trafik
  • Belysningsarbeten på Halmstadsgatan och på bron
  • Slutförande av bron och gatuområden samt städning av byggplatsens område
  • VISTELSE PÅ VIADUKTEN ÄR FÖRBJUDET!
  • Vi undviker att röra oss på viadukten och byggplatsområdet ännu en kort stund så vi klarar oss utan olycksfall – som vi gjort redan på ett förtjänstfullt sätt i ett års tid!
Vecka 48/2021

  • Långgatan stängd för lätt och fordonstrafik
  • Slutförande av Halmstadsgatans ramper och gata
  • Belysningsarbeten på bron och på Halmstadsgatan
  • Arbeten i anslutning till torkningen av bron
  • Stenläggningsarbeten under bron
  • Slutförande av byggplatsens arbeten
  • VISTELSE PÅ BYGGARBETSPLATSENS OMRÅDE ÄR FÖRBJUDET!
  • ÖVERVAKNINGSKAMEROR HAR INSTALLERATS PÅ BRONS
   BYGGARBETSPLATS! 

Vecka 47/2021

  • Långgatan stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Räckesarbeten på Halmstadsgatan
  • Slutförande
   av brons räcken
  • Slutföring av avsatser och ramper
  • Arbeten i anslutning till flyttningen av bränslebehållare
  • Stenläggningsarbeten
   under bron
  • BRON ÄR STÄNGD FÖR TRAFIK
  • VISTELSE PÅ BYGGPLATSENS ARBETSOMRÅDE ÄR FÖRBJUDET!

Vecka 46/2021

  • Långgatan
   är stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Utrustning
   av bron och broräcksarbete
  • Arbete
   med bränsletanken
  • Gatuarbeten
   på Halmstadsgatan
  • Gatuarbeten
   på Nycandergatan
  • Stenläggningsarbeten
   vid hamnens inkommande och utgående gator och refuger
  • Färdigställande
   av arbetsområdet
  • Gatuarbetena
   på Nycandergatan förorsakar vibrationer och mindre buller för fastigheterna som
   ligger i närområdet.
  • VISTELSE
   PÅ  BRON och BYGGPLATSENS ARBETSOMRÅDE ÄR FÖRBJUDET!

Vecka 45/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Gatuarbeten
   på Halmstads- och Nycandergatan
  • Gatuarbeten
   på Korsmansgatan
  • Gatuarbeten
   vid hamnens inkommande och utgående trafik (stöd T3)
  • Utrustning
   av bron
  • Arbeten
   med broräcken
  • Arbeten
   med bränsletankens flyttning
  • Inga bullerförorsakande arbeten
  • VISTELSE
   PÅ BYGGPLATSENS ARBETSOMRÅDE ÄR FÖRBJUDET!

Vecka 44/2021

  • Långgatan stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Utrustning av bron
  • Arbeten med bränsletanken
  • Gatuarbeten på Halmstadsgatan
  • Gatuarbeten på Nycandergatan
  • Gatuarbetena förorsakar skakningar och mindre buller för Halmstadsgatans och Nycandergatans fastigheter.
  • VISTELSE PÅ BRON OCH BYGGPLATSENS ARBETSOMRÅDE ÄR FÖRBJUDET! PÅ GRUND AV BROPROJEKTETS ARBETSSKEDE ÄR OLYCKSRISKEN VÄLDIGT STOR!

Vecka 43/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Utrustning
   av bron
  • Arbeten
   med bränsletanken
  • Gatuarbeten
   på Halmstadsgatan
  • Gatuarbeten
   på Nycandergatan
  • Gatuarbetena
   förorsakar skakningar och mindre buller för Halmstadsgatans och Nycandergatans fastigheter.
  • VISTELSE
   PÅ BRON OCH BYGGPLATSENS ARBETSOMRÅDE ÄR FÖRBJUDET! PÅ GRUND AV BROPROJEKTETS
   ARBETSSKEDE ÄR OLYCKSRISKEN VÄLDIGT STOR!
Vecka 42/2021
  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Utrustning
   av bron
  • Montering
   av broräcken
  • Arbeten
   med bränsletanken
  • Gatuarbeten
   på Halmstadsgatan
  • Gatuarbeten
   på Nycandergatan
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten
  • VISTELSE
   PÅ BRON OCH BYGGPLATSENS ARBETSOMRÅDE ÄR FÖRBJUDET
   ! PÅ GRUND AV BROPROJEKTETS
   ARBETSSKEDE ÄR OLYCKSRISKEN VÄLDIGT STOR!

Vecka 41/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken
   delvis genom brons passageöppningar
  • Utrustning
   av bron
  • Montering
   av broräcken
  • Rivning
   av ställningar
  • Arbeten
   med bränsletanken
  • Gatuarbeten
   på Halmstadsgatan
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten
  • VISTELSE
   PÅ BRON OCH BYGGPLATSENS ARBETSOMRÅDE ÄR FÖRBJUDET! PÅ GRUND AV BROPROJEKTETS
   ARBETSSKEDE ÄR OLYCKSRISKEN VÄLDIGT STOR!

Vecka 40/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken
   delvis genom brons passageöppningar
  • Målning
   av bron
  • Utrustning
   av bron
  • Rivning
   av ställningar
  • Montering
   av broräcken
  • Arbeten
   med bränsletanken
  • Gatuarbeten
   på Halmstadsgatan
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten
  • OBS! Trafikarrangemang
   på Korsmansgatan
   på grund av rivningsarbeten av brons passageöppningar onsdagen
   den 6.10
   och torsdagen den 7.10.
  • VISTELSE
   PÅ BRON OCH BYGGPLATSENS ARBETSOMRÅDE ÄR FÖRBJUDET! PÅ GRUND AV BROPROJEKTETS
   ARBETSSKEDE ÄR OLYCKSRISKEN VÄLDIGT STOR!

Vecka 39/2021

 • Långgatan
  stängd för lätt- och fordonstrafik
 • Hamnens
  och Korsmansgatans trafik genom brons passageöppningar
 • Målning
  av bron
 • Rivning
  av ställningar
 • Arbete
  med broräcken
 • Utrustning
  av bron
 • Jordbyggnadsarbeten
 • Inga
  bullerförorsakande arbeten
 • OBS! VISTELSE
  PÅ BRON OCH BYGGPLATSENS ARBETSOMRÅDE ÄR FÖRBJUDET! PÅ GRUND AV BROPROJEKTETS
  ARBETSSKEDE ÄR OLYCKSRISKEN VÄLDIGT STOR!

Vecka 38/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken
   genom brons passageöppningar
  • Rivning
   av brons väderskydd
  • Målning
   av bron
  • Jordbyggnadsarbeten
  • Rivning
   av ställningen
  • Arbete
   med broräcken
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten

Vecka 37/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken
   genom brons passageöppningar
  • Rivning
   av brons väderskydd
  • Målning
   av bron
  • Montering
   av rörelsefogmaskiner
  • Jordbyggnadsarbeten
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten
Vecka 36/2021
  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken
   genom brons passageöppningar
  • Viaduktens
   rivningsarbeten
  • Målning
   av viadukten
  • Isoleringsarbeten
   av konstruktion
  • Jordbyggnadsarbeten
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten

Vecka 35/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken
   genom brons passageöppningar
  • Viaduktens
   isoleringsarbeten
  • Rivningsarbeten
   av brons byggnadsplats
  • Viaduktens
   målningsarbeten
  • Byggnadsplatsens
   städningsarbeten
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten

Vecka 34/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken
   genom brons passageöppningar
  • Rivning
   av brons ställning och form
  • Stödmuren
   T4 / gjutning (Korsmansgatan)
  • Viaduktens
   målningsarbeten (vid Långgatan)
  • Iståndsättning
   av brons isoleringsplattform
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten

Vecka 33/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken
   genom brons passageöppningar
  • Rivningsarbeten
   av brons ställning och form
  • Stödmuren
   T4 / formarbeten och gjutning  (Korsmansgatan)
  • Viaduktens
   målningsarbeten
  • Väderskyddets
   installeringsarbeten
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten

Vecka 32/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken
   genom brons passageöppningar
  • Viaduktens
   rivningsarbeten
  • Viaduktens
   spänningsarbeten
  • Stödmuren
   T4 / armering och formning (Korsmansgatan)
  • Inga bullerförorsakande arbeten

Vecka 31/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken
   genom brons passageöppningar
  • Formarbeten
   av T4-stödmuren (Korsmansgatan)
  • Rivning av viaduktens gavelstöd (Korsmansgatan och Långgatan)
  • Inga bullerförorsakande arbeten
Vecka 30/2021
  • Förberedande av betonggjutningen på viadukten och gjutning av betong
  • Långgatan stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken genom brons passageöppningar (höjd- och breddmärken installerade)
  • Korsmansgatans trafik genom brons passageöppningar (även för den lätta trafikens del)
  • DEN LÄTTA TRAFIKEN BÖR IAKTTA FÖRSIKTIGHET VID BRON OCH BEAKTA DEN DÅLIGA SIKTEN VID PASSAGEÖPPNINGEN DÅ MAN ÖVERSKRIDER KORSMANSGATAN VID SKYDDSVÄGEN!
 • Betonggjutningen verkställs under vardagarna vecka 30.
 • Gjutningen är fortlöpande, alltså betongbilarna och betongpumparna arbetar oavbrutet och förorsakar ett svagt buller.

Vecka 27-28/2021

  • Armerings- och spänningsarbeten T1- T4
  • Formarbeten T3-T4 (Korsmansgatan)
  • Långgatan stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken genom brons passageöppningar (höjd- och breddmärken installerade)
  • Korsmansgatans trafik genom brons passageöppningar (även för den lätta trafikens del)
  • DEN LÄTTA TRAFIKEN BÖR IAKTTA FÖRSIKTIGHET VID BRON OCH BEAKTA DEN DÅLIGA SIKTEN VID PASSAGEÖPPNINGEN DÅ MAN ÖVERSKRIDER KORSMANSGATAN VID SKYDDSVÄGEN!
  • Inga bullerförorsakande arbeten

Vecka 26/2021

  • Armerings-
   och spänningsarbeten T1- T4
  • Formarbeten
   T3-T4 (Korsmansgatan)
  • Långgatan
   stängd för lätt- och fordonstrafik
  • Hamntrafiken
   genom brons passageöppningar (höjd- och breddmärken installerade)
  • Korsmansgatans
   trafik genom brons passageöppningar (även för den lätta trafikens del)
  • DEN
   LÄTTA TRAFIKEN BÖR IAKTTA FÖRSIKTIGHET VID BRON OCH BEAKTA DEN DÅLIGA SIKTEN
   VID PASSAGEÖPPNINGEN DÅ MAN ÖVERSKRIDER KORSMANSGATAN VID SKYDDSVÄGEN!
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten

Vecka 25/2021

  • Armeringsarbeten
   T2-T3
  • Spänningsarbeten
   T2-T3
  • Ställnings-
   och formningsarbeten T3-T4 (Korsmansgatan och Andelsbankens fastighet)
  • Långgatan
   stängd för lätt och fordonstrafik
  • Hamnens
   trafik leds genom öppningar i bron
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten
   .

OBS:
Det finns en utsiktsplats där man kan följa med byggnadsarbetena av den nya
viadukten.

Vecka 24/2021

  • Armeringsarbeten
   T1-T3 (Långgatan)
  • Spänningsarbeten
   T1-T3 (Långgatan)
  • Ställningsarbeten
   T3-T4 (Korsmansgatan och Andelsbankens fastighet)
  • Långgatan
   stängd för lätt och fordonstrafik
  • Hamnens
   trafik leds genom öppningar i bron
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten 

Vecka 23/2021

  • T1-T3
   armerings- och spänningsarbeten av den övre konstruktionen (Långgatan)
  • T3-T4
   ställnings- och formningsarbeten av den övre konstruktionen (Korsmansgatan)
  • T4
   betong- och armeringsarbeten (Korsmansgatan/ Andelsbankens fastighet)
  • Långgatan
   stängd för lätt och fordonstrafik
  • Hamnens
   trafik leds genom öppningar i bron
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten

Vecka 22/2021

  • T1-T2
   armerings- och spänningsarbeten av den övre konstruktionen (Långgatan)
  • T2-T3
   ställningsarbeten (hamnens trafik)
  • T3-T4
   ställningsarbeten (Korsmansgatan)
  • T4
   markstödens armeringsarbeten (Andelsbankens fastighet)
  • Långgatan
   stängd för lätt och fordonstrafik
  • Hamnens
   trafik leds genom öppningar i brons ställning
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten  

Vecka 21/2021

  • T1-T2
   armerings- och spänningsarbeten (Långgatan)
  • T2-T3
   ställningsarbeten (hamnens trafik)
  • T4
   markstödets form- och armeringsarbeten (Korsmansgatan/ Andelsbankens fastighet)
  • T4
   stödmurens form- och armeringsarbeten (Korsmansgatan)
  • Långgatan
   stängd för lätt och fordonstrafik
  • Hamnens
   trafik delvis till öppningar för trafiken
  • Inga bullerförorsakande arbeten

Vecka 20/2021

  • Långgatan stängd för lätt och fordonstrafik
  • T1-T2
   armering och spänningsarbeten av den övre konstruktionen (Långgatan)
  • T3-T4
   ställningsarbeten (Korsmansgatan och filen till hamnen)
  • T4
   formbyggnadsarbeten av jordstöd (Korsmansgatan)
  • T4
   armeringsarbeten av stödkonstruktionen (Korsmansgatan)
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten

Vecka 19/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt och fordonstrafik
  • T1-T2
   armering av den övre konstruktionen
  • T2-T3
   ställningsarbeten (filen till hamnen)
  • T4 armeringsarbeten av stödkonstruktionen (Korsmansgatan)
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten

Vecka 18/2021

  • Långgatan
   stängd för lätt och fordonstrafik
  • T1-T2
   armering av den övre konstruktionen
  • T2-T3
   ställningsarbeten (filen till hamnen)
  • T3-T4
   ställningsarbeten (Korsmansgatan)
  • T4
   form- och armeringsarbeten
  • Inga
   bullerförorsakande arbeten

Vecka 17/2021

  • Långgatan
   stängt för lätt och fordonstrafik
  • Formbyggnadsarbeten
   av T1-T2 (Långgatan)
  • Byggnadsarbeten
   för markstödet av T4 (Korsmansgatan)
  • Byggnadsarbeten
   för stödmuren av T4 och fyllningsarbeten (Korsmansgatan)
  • Arbetet
   förorsakar inga bullerolägenheter vecka 17/2021!

Vecka 16/2021

  • Långgatan
   stängt för lätt och fordonstrafik
  • Formbyggnadsarbeten
   av T1-T2 (Långgatan)
  • Byggnadsarbeten
   av bränsletanken och tankningsplatsen vid Långgatan
  • Ställningsarbeten
   av T2-T3 (Långgatan-Korsmansgatan)
  • Byggnadsarbeten
   för markstödet T4 (Korsmansgatan, Andelsbankens fastighet)
  • Arbetet förorsakar inga bullerolägenheter!

Vecka 15/2021

  • Långgatan är stängd för lätt och fordonstrafik
  • Formningsarbeten mellan T1 och T2 (Långgatan)
  • Ställningsarbeten mellan T2 och T3 (järnvägsområde)
  • Bränsletankens jordbyggnadsarbeten (Långgatan)
  • Formnings-, armerings- och betongarbeten relaterade till T4:s stöd (Korsmansgatan)

Vecka 14/2021

  •  Långgatan är stängd för lätt och fordonstrafik
  • Ställnings-
   och formbyggnadsarbeten för den övre konstruktionen av T1 – T3 (Långgatan)
  • Formbyggnads-
   och armeringsarbeten för markstödet T4 (Korsmansgatan)
  • Anläggning
   av bränsletanken mellan Långgatan och stationsgården
  • Arbetena
   förorsakar inga bullerolägenheter!

Vecka 13/2021

  • Långgatan
   är stängd för lätt trafik och fordonstrafik
  • Hamnens
   utgående trafik via omväg
  • Ställnings-
   och formarbeten för överbyggnaden T1-T3 (Långgatan)
  • Rensning
   av bergytor för T4:s del samt i viss mån rivningen av det gamla markstödet
   (Korsmansgatan); förorsakar tillfälliga bullerolägenheter för Andelsbankens
   fastighet
  • Pulverisering
   på Halmstadsgatan

Vecka 12/2021

  • Långgatan
   stängd för allmän trafik
  • Hamnens
   utgående trafik via omväg
  • Ställningsarbeten
   mellan T1 och T3 (Långgatan)
  • Pulverisering
   på Halmstadsgatan
  • Utfyllnadsarbeten
   på T3:s platta (Korsmansgatan)
  • Grundarbeten
   relaterade till T4 (Korsmansgatan); förorsakar tillfälliga/ smärre
   bullerolägenheter för Andelsbankens fastighet

Vecka 11/2021:

  • Långgatan
   fortfarande stängd för allmän trafik
  • Hamntrafiken
   via omväg
  • Ställningsarbeten
   mellan T1-T3 (Långgatan)
  • T4
   fjärrvärme och flyttning av kablar (Korsmansgatan)
  • Kan
   förorsaka tillfällig oljud för Andelsbankens fastighet.

Vecka 10/2021:

  • Långgatan
   stängd för allmän trafik
  • Hamnens
   trafik via omväg
  • Mellan
   T1 och T3 görs gjutformnings- och armeringsarbeten (Långgatan-Korsmansgatan)
  • Vid
   T2 görs jordbyggnadsarbeten (Långgatan)
  • Betongpulvericering
   och krossning på Halmstadsgatan
  • Arbeten förorsakar inga oljud

Vecka 9/2021:

  • Långgatan
   stängd för allmän trafik
  • Hamnens trafik via omväg
  • Mellan T1 och T2 görs ställningsbottens massbytesarbeten (Långgatan)
  • T1 och T2 görs gjutformnings- och armeringsarbeten (Korsmansgatan)
  • T3 görs gjutformnings- och armeringsarbeten (Korsmansgatan)
  • Betongpulvericering och krossning på Halmstadsgatan

Vecka 8/2021:

  • Långgatan stängd för allmänn trafik
  • Trafiken från hamnen via omväg.
  • Mellanstöden armeras och formas
  • Mellan T1 och T2 görs ställningsbotten (Långgatan)
  • Betongpulvericering på Halmstadsgatan
  • Arbeten förorsakar
   inga oljud.

Vecka 7/2021:

  • Långgatan är stängd.
  • Trafiken från hamnen via omväg.
  • Byggandet av den nya viadukten gällande T1, T2 och T3 på avsnittet Långgatan-Korsmansgatan.
  • Pulvericering och lastning på Halmstadsgatan.
  • Betongkrossning vid pulvericering (mindre buller) på Halmstadsgatan.

Pålningarna har slutförts och bergkrossning nära Andelsbankens fastighet. När planerna preciseras är det möjligt att sammankopplingen av den nya viadukten till Andelsbankens fastighet kommer att orsaka oljud inom de närmaste veckorna gällande rivningsarbeten.

Vecka 6/2021:

  • Långgatan är stängd för allmän trafik.
  • Trafiken från hamnen via omväg.
  • Grundarbeten av viadukten vid T1-T3.
  • Vid Korsmansgatan (T3) är man tvungen att förnya 4 stycken pålar. Uppskattad tid för arbetet är 2 timmar.

Vecka 5/2021:

  • Långgatan är stängd för fordons- och lätt trafik
  • Trafiken från hamnen sköts via en omfartsväg
  • Brons formarbeten utförs för underkonstruktionerna till stöden T1, T2 och T3
  • T4 det gamla markstödet rivs, huvudsakligen manuellt  => förorsakar lindriga bullerolägenheter för Andelsbanksfastigheten.
  • Pulverisering och söndermalning av betong på Halmstadsgatan (på byggplatsområdet).
 • Under vecka 4/ 2021  markskärningsarbeten och en delvis rivning av det nuvarande markstödet utförs vid Korsmansgatan; rivningsarbetena ger upphov till bullerolägenheter för OP-fastigheters del.På grund av T3 gräv- och pålningsarbeten går trafiken från hamnen via en omfartsväg. T3 pålnings-arbetena medför buller- samt vibrationsolägenheter för OP- fastigheter. Långgatan är stängd för motorfordons- och lätt trafik.
 • Under vecka 3/2021 påbörjas pålningen för stödens T1 och T2 del, vilket under ifrågavarande vecka innebär buller- och vibrationsstörningar för Halmstadsgatans/Långgatans del. Bullermätningar utförs för pålningens del den 19.1.2021 och vibrationsmätningar vid behöriga fastigheter. Pålningarna utförs i enlighet med bullerarbetstillståndet mellan kl. 8-18.
 • Under vecka 3/2021 påbörjas pålningen av bron. Pålningen förorsakar vibrationsolägenheter för Halmstadsgatans fastigheter. Fastigheterna meddelas om saken separat. Strävan är att få pålningarna vid stöd 1 och 2 färdiga under vecka 3/2021.
 • Långgatan är på grund av pålningen stängd under vecka 3/2021 även för den lätta trafikens del (styrning av trafiken; se nedan kartan över rivningsskeden 6-7). Det har på grund av flyttning av vattenledningar och avlopp på Långgatan varit tvunget att utvidga grävningsschaktet och på detta beror också delvis stängningen för trafik.
 • Under vecka 3/2021 begränsas trafiken från hamnen på grund av T3 grävarbetet (styrning av trafiken; se nedan kartan över rivningsskede 1).
 • Under vecka 2/2021 pulveriseras (krossas) betong samt görs markbearbetningsarbeten för stöd T2 vid Långgatan. På grund av detta (sammanhänger med arbetssäkerheten)  är Långgatan stängd under vecka 2/2021.
 • Vecka 1/2021 stängs Långgatan p.g.a stöd 2:n.  Rivnings- och pålningsarbetet förorsakar mindre störningar och oljud.

Planritningar

Nedanför finns nya viaduktens planritningar. Övre bilden är av brons fasad (längd- och tvärprofil samt planritning), nedre bilden är en allmän situationsplan. Genom att klicka på bilden får man en bättre bild.

Rivningsskeden

Rivningsskede 1 (9-13.11.2020)

Rivningsskede 2 och 3 (16-20.11.2020)

Rivningsskede 4 (28-30.11.2020)

Rivningsskede 5 (30.11-4.12)

Rivningsskede 6-7 (7-11.12)

Omväg kartor

Motorfordon (röd)

Gång och cykel (grön)