Siirry sisältöön
TYÖMAALLA  TAPAHTUI 2021 / viikkotiedotteet
Viikko 50/2021

  • Pitkäkatu suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteeltä osalta
  • Halmstadin -ja Nycanderinkadun sekä sillan valaistustyöt
  • illan ja katualueiden viimeistelyt ja työmaa-alueen siivous
  • SILLALLA LIIKKUMINEN KIELLETTY!
  • Vältetään sillalla ja työmaa-alueella liikkumista vielä hetki, niin selviämme ilman tapaturmia – kuten olemme yhdessä jo ansiokkaasti tehneet vuoden verran!
  • silta on avattu liikenteelle 18.12.2021!  

Viikko 49/2021

  • Pitkäkatu suljettu kevyen ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Halmstadin- ja Nycanderinkadun sekä sillan valaistustyöt
  • sillan ja katualueiden viimeistelyt ja työmaa-alueen siivous
  • SILLALLA LIIKKUMINEN KIELLETTY!
  • Vältetään sillalla ja työmaa-alueella liikkumista vielä hetki, niin selviämme ilman tapaturmia – kuten olemme yhdessä jo ansiokkaasti tehneet vuoden verran!

Viikko 48/2021

  • Pitkäkatu suljettu kevyen ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Halmstadinkadun luiskien ja kadun viimeistelyt
  • Valaistustyöt sillalla ja Halmstadinkadulla
  • Sillan kuivatukseen liittyvät työt
  • Kiveystyöt sillan alapuolella
  • Työmaa-alueen viimeistelytyöt
  • TYÖMAA-ALUEELLA LIIKKUMINEN KIELLETTY!
  • TYÖMAALLE ON ASENNETTU VALVONTAKAMERAT! 

Viikko 47/2021

  • Pitkäkatu
   on suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Kaidetyöt
   Halmstadinkadulla
  • Sillan
   kaidetöiden viimeistelyt
  • Penkereiden
   ja luiskien viimeistelyt
  • Polttoainesäiliön
   siirtoon liittyvät työt
  • Sillan
   alapuoliset kiveystyöt
  • SILTA
   ON SULJETTU LIIKENTEELTÄ
  • TYÖMAA-ALUEELLE
   LIIKKUMINEN ON KIELLETTYÄ!

Viikko 46/2021

  • Pitkäkatu
   on suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sillan
   varustelu ja kaidetyöt
  • Polttoainesäiliöön
   liittyvät työt
  • Halmstadinkadun
   katutyöt
  • Nycanderinkadun
   katutyöt
  • Satamaan
   menevän ja poistuvan liikenteen katujen sekä liikenteen jakajien kiveykset
  • Työmaa-alueen
   viimeistely
  • Katutyöt
   Nycanderinkadulla aiheuttavat tärinää ja lieviä meluhaittoja
   lähikiinteistöille.
  • SILLALLA ja TYÖMAA-ALUEELLA LIIKKUMINEN ON KIELLETTY!

Viikko 45/2021

  • Pitkäkatu
   on suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Katutyöt
   Halmstadin -ja Nycanderinkadulla
  • Katutyöt
   Korsmaninkadulla
  • Katutyöt
   sataman sisään- ja ulostuloliikenteen kohdalla (tuki T3)
  • Sillan
   varustelu
  • Kaidetyöt
  • Polttoainesäiliön
   siirtoon liittyvät työt
  • Ei melua aiheuttavaa työtä
  • TYÖMAALLA
   LIIKKUMINEN ON KIELLETTY!

Viikko 44/2021

  • Pitkäkatu suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sillan varustelu
  • Polttoainesäiliöön liittyvät työt
  • Halmstadinkadun katutyöt
  • Nycanderinkadun katutyöt
  • Katutyöt aiheuttavat tärinää ja lieviä meluhaittoja Halmstadinkadun ja Nycanderinkadun kiinteistöille.
  • SILLALLA JA TYÖMAA-ALUEELLA KULKEMINEN ON KIELLETTYÄ! TYÖMAAN TYÖVAIHEISTA JOHTUEN TAPATURMAVAARA ON ERITTÄIN SUURI!

Viikko 43/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sillan
   varustelu
  • Polttoainesäiliöön
   liittyvät työt
  • Halmstadinkadun
   katutyöt
  • Nycanderinkadun
   katutyöt
  • Katutyöt
   aiheuttavat tärinää ja lieviä meluhaittoja Halmstadinkadun ja Nycanderinkadun
   kiinteistöille.
  • SILLALLA
   JA TYÖMAA-ALUEELLA KULKEMINEN ON KIELLETTYÄ! TYÖMAAN TYÖVAIHEISTA JOHTUEN
   TAPATURMAVAARA ON ERITTÄIN SUURI!
Viikko 42/2021
  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sillan
   varustelu
  • Kaiteiden
   asennus
  • Polttoainesäiliöön
   liittyvät työt
  • Halmstadinkadun
   katutyöt
  • Nycanderinkadun
   katutyöt
  • Ei
   melua aiheuttavaa työtä
  • SILLALLA
   JA TYÖMAA-ALUEELLA KULKEMINEN ON KIELLETTYÄ!
   TYÖMAAN TYÖVAIHEISTA JOHTUEN
   TAPATURMAVAARA ON ERITTÄIN SUURI!

Viikko 41/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne osittain sillan kulkuaukoista
  • Sillan
   varustelu
  • Kaiteiden
   asennus
  • Telineiden
   purku
  • Polttoainesäiliöön
   liittyvät työt
  • Halmstadinkadun
   katutyöt
  • Ei
   melua aiheuttavaa työtä
  • SILLALLA JA TYÖMAA-ALUEELLA KULKEMINEN ON KIELLETTYÄ!
   TYÖMAAN TYÖVAIHEISTA JOHTUEN TAPATURMAVAARA ON ERITTÄIN SUURI!

Viikko 40/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne osittain sillan kulkuaukoista
  • Sillan
   maalaus
  • Sillan
   varustelu
  • Kaiteiden
   asennus
  • Telineiden
   purku
  • Polttoainesäiliöön
   liittyvät työt
  • Halmstadinkadun
   katutyöt
  • Ei
   melua aiheuttavaa työtä
  • HUOM!
   Liikennejärjestelyjä Korsmaninkadulla kulkuaukkojen purkutöiden takia keskiviikkona  6.10. ja torstaina 7.10.
  • SILLALLA
   JA TYÖMAA-ALUEELLA KULKEMINEN ON KIELLETTYÄ! TYÖMAAN TYÖVAIHEISTA JOHTUEN
   TAPATURMAVAARA ON ERITTÄIN SUURI!

Viikko 39/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen- ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   ja Korsmaninkadun liikenne sillan kulkuaukoista
  • Sillan
   maalaus
  • Telineiden
   purku
  • Sillan
   kaidetyöt
  • Sillan
   varustelu
  • Maanrakennustyöt
  • Ei
   melua aiheuttavaa työtä
  • HUOM!  SILLALLA JA TYÖMAA-ALUEELLA KULKEMINEN ON
   KIELLETTYÄ! TYÖMAAN TYÖVAIHEISTA JOHTUEN TAPATURMAVAARA ON ERITTÄIN SUURI!

Viikko 38/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen- ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista
  • Sääsuojan
   purku
  • Sillan
   maalaus
  • Maanrakennustyöt
  • Telineen
   purku
  • Sillan
   kaidetyöt
  • Ei
   meluavia töitä

Viikko 37/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen- ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista
  • Sääsuojan
   purku
  • Sillan
   maalaus
  • Liikuntasaumalaitteiden
   asennus
  • Maanrakennustyöt
  • Ei
   meluavia töitä

Viikko 36/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista
  • Sillan
   purkutyöt
  • Sillan
   maalaus
  • Päällysrakenteen
   eristys
  • Maanrakennustyöt
  • Ei meluavia töitä

Viikko 35/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen- ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista
  • Sillan
   eristystyöt
  • Sillan
   rakennustyömaan purkutyöt
  • Sillan
   maalaustyöt
  • Työalueen
   siivoustyöt
  • Ei
   meluavia töitä 
Viikko 34/2021
  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen- ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista
  • Sillan
   telineen- ja muotin purkutyöt
  • Tukimuurin T4 betonointi (Korsmaninkatu)
  • Sillan
   maalaustyöt (Pitkäkadun puolella)
  • Sillan
   eristysalustan kunnostus
  • Ei meluavia töitä

Viikko 33/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen- ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista
  • Sillan
   telineen- ja muotin purkutyöt
  • Tukimuuri
   T4 muottityöt ja betonointi (Korsmaninkatu)
  • Sillan
   maalaustyöt
  • Sääsuojan
   asennustyöt
  • Ei
   meluavia töitä

Viikko 32/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista
  • Sillan
   purkutyöt
  • Sillan
   jännitystyöt
  • Tukimuuri
   T4 / raudoitus -ja muotitus (Korsmaninkatu)
  • Ei meluavia töitä
Viikko 31/2021
  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista
  • T4
   tukimuurin muotitus (Korsmaninkatu)
  • Sillan
   päätytukien purkutyöt (Korsmaninkatu ja Pitkäkatu)
  • Ei meluavia töitä
Viikko 30/2021
 • Sillan varustelu ja betonointi
 • Pitkäkatu suljettu kevyen ja ajoneuvoliikenteen osalta
 • Sataman liikenne sillan kulkuaukoista (korkeus- ja leveysmerkit asennettu)
 • Korsmaninkadun  liikenne sillan kulkuaukoista (myös kevyen liikenteen osalta)
 • VAROVAISUUTTA KEVYEN LIIKENTEEN OSALTA SILTAPAIKALLA JA HUOMIOITAVA KULKUAUKON KOHDALLA HUONO NÄKYVYYS YLITETTÄESSÄ KORSMANINKATU SUOJATIEN KOHDALLA
 • Betonointi tapahtuu arkipäivinä viikon 30 aikana.
 • Betonointi jatkuu yhtäjaksoisesti eli betoniautot ja betonipumput toimivat yhtäjaksoisesti aiheuttaen pientä melua.
Viikko 27-28/2021
  • raudoitus ja jännitystyöt T1-T4
  • muottityöt T3-T4(Korsmaninkatu)
  • Pitkäkatu suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • sataman liikenne sillan kulkuaukoista (korkeus ja
   leveysmerkit asennettu)
  • Korsmaninkatu  liikenne sillan kulkuaukoista (myös
   kevyen liikenteen osalta)
  • VAROVAISUUTTA KEVYEN LIIKENTEEN OSALTA SILTAPAIKALLA JA
   HUOMIOITAVA KULKUAUKON KOHDALLA HUONO NÄKYVYYS YLITETTÄESSÄ KORSMANINKATU
   SUOJATIEN KOHDALLA
  •  Ei meluavia töitä

 Viikko 26/2021

  • Raudoitus-
   ja jännitystyöt T1-T4
  • Muottityöt
   T3-T4 (Korsmaninkatu)
  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen- ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista (korkeus- ja leveysmerkit asennettu)
  • Korsmaninkadun
   liikenne sillan kulkuaukoista (myös kevyen liikenteen osalta)
  • VAROVAISUUTTA
   KEVYEN LIIKENTEEN OSALTA SILTAPAIKALLA JA HUOMIOIKAA KULKUAUKON KOHDALLA HUONO
   NÄKYVYYS KORSMANINKATUA YLITETTÄESSÄ  SUOJATIEN KOHDALLA!
  • Ei meluavia töitä

Viikko 25/2021

  • Raudoitustyöt
   T2-T3
  • Jännitystyöt
   T2-T3
  • Teline-
   ja muottityöt T3-T4 (Korsmaninkatu ja OP-kiinteistö)
  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista
  • Ei
   meluavia töitä
   .

HUOM:
Siltatyömaata voi kuvata näkötasanteelta, joka on rakennettu rakennustöiden
seuraamista varten.

Viikko 24/2021

  • Raudoitustyöt
   T1-T3 (Pitkäkatu)
  • Jännitystyöt
   T1-T3 (Pitkäkatu)
  • Telinetyöt
   T3-T4 (Korsmaninkatu ja OP-kiinteistö)
  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista
  • Ei meluavia töitä

Viikko 23/2021

  • T1-T3
   päällysrakenteen raudoitus- ja jännitystyöt (Pitkäkatu)
  • T3-T4
   päällysrakenteen teline- ja muottityöt (Korsmaninkatu)
  • T4
   raudoitus ja betonointi (Korsmaninkatu ja OP-kiinteistö)
  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne sillan kulkuaukoista
  • Ei
   meluavia töitä

Viikko 22/2021

  • T1-T2
   päällysrakenteen raudoitus ja jännitystyöt (Pitkäkatu)
  • T2-T3
   telinetyöt (sataman liikenne)
  • T3-T4
   telinetyöt (Korsmaninkatu)
  • T4
   maatuen raudoitus (OP-kiinteistö)
  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne kulkee sillan telineessä olevista kulkuaukoista
  • Ei
   meluavia töitä

Viikko 21/2021

  • T1-T2
   raudoitus ja jännitystyöt (Pitkäkatu)
  • T2-T3
   telinetyöt(sataman liikenne)
  • T4
   maatuen muotitus -ja raudoitustyöt (Korsmaninkatu/OP kiinteistö)
  • T4
   tukimuurin muotitus -ja raudoitustyöt (Korsmaninkatu)
  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Sataman
   liikenne osittain kulkuaukkojen kohdille
  • Ei
   meluavia töitä

Viikko 20/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • T1-T2
   päällysrakenteen raudoitus ja jännitystyöt (Pitkäkatu)
  • T3-T4
   telinetyöt (Korsmaninkatu ja satamakaista)
  • T4
   maatuen muotitustyöt (Korsmaninkatu)
  • T4
   tukimuurin raudoitustyöt (Korsmaninkatu)
  • Ei
   meluavia töitä

Viikko 19/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen- ja ajoneuvoliikenteeltä
  • T1-T2
   päällysrakenteen raudoitus
  • T2-T3
   telinetyöt (sataman sisääntulo -ja poistumisliikenne)
  • T4
   tukimuurin raudoitus (Korsmaninkatu)
  • Ei
   meluavia töitä

Viikko 18/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • T1-T2
   päällysrakenteen raudoitus
  • T2-T3
   telinetyöt (satamaan menevä kaista)
  • T3-T4
   telinetyöt (Korsmaninkatu)
  • T4
   tukimuurin muotitus -ja raudoitustyöt
  • Ei
   meluavia töitä

 • Viikko 17/2021
 • Pitkäkatu
  suljettu kevyen ja ajoneuvoliikenteen osalta
 • T1-T2
  päällysrakenteen muottityöt (Pitkäkatu)
 • T4
  maatuen muottityöt (Korsmaninkatu)
 • T4
  tukimuurin kaivu ja täyttötyöt (Korsmaninkatu)
 • Ei
  meluavaa työtä viikolla 17/2021

Viikko 16/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Muottityöt
   T1-T2 (Pitkäkatu)
  • Polttoainesäiliön
   ja säiliön tankkauspaikan rakentaminen Pitkäkadun kohdalla
  • Telinetyöt
   T2-T3 (Pitkäkatu-Korsmaninkatu)
  • T4
   maatuen rakentaminen(Korsmaninkatu, OP-kiinteistö)

   Työstä
   ei aiheudu meluhaittoja!

Viikko 15/2021

  • Pitkäkatu suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Päällysrakenteen muottityöt T1-T2 (Pitkäkatu)
  • Päällysrakenteen telinetyöt T2-T3(rata -alue)
  • Polttoainesäiliön maanrakennustyöt (Pitkäkatu)
  • T4 maatuen muotitus, raudoitus ja betonointityöt (Korsmaninkatu)

Viikko 14/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen- ja ajoneuvoliikenteeltä
  • T1
   – T3 päällysrakenteen teline -ja muottityöt (Pitkäkatu)
  • T4
   maatuen muotitus- ja raudoitustyöt (Korsmaninkatu)
  • Polttoainesäiliön
   perustamistyöt Pitkäkadun ja ratapihan välissä
  • Viikon
   töistä ei meluhaittoja!

Viikko 13/2021

  • Pitkäkatu
   on suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Satamasta
   poistuva liikenne on kiertotiellä
  • Päällysrakenteen
   teline -ja muottityöt T1-T3 (Pitkäkatu)
  • T4
   osalta kalliopintojen puhdistus sekä osittain vanhan maatuen purkua (Korsmaninkatu); aiheuttaa hetkittäin meluhaittoja OP kiinteistölle
  • Halmstadinkadulla
   pulverointia

Viikko 12/2021

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen- ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Satamasta
   lähtevä liikenne kiertotiellä
  • Telinetyöt
   T1 ja T3 välillä (Pitkäkatu)
  • Pulverointia
   Halmstadinkadulla
  • T3
   anturan yläpuoliset täyttötyöt (Korsmaninkatu)
  • T4 perustamiseen liittyvät työt (Korsmaninkatu); aiheuttaa
   OP-kiinteistölle hetkittäisiä/vähäisiä meluhaittoja

Viikko 11/2021:

  • Pitkäkatu
   suljettu edelleen kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Satamasta
   poistuva liikenne kiertotielle
  • Telinetöitä
   välillä T1-T3 (Pitkäkatu)
  • T4
   kaukolämpö ja kaapelisiirrot (Korsmaninkatu)
  • Voi
   aiheuttaa hetkittäistä melua OP-kiinteistölle.

Viikko 10/2021:

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen -ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Satamasta
   poistuva liikenne kiertotiellä
  • Muotti
   -ja raudoitustöitä T1-T3 (Pitkäkadun ja Korsmaninkadun välillä)
  • Maanrakennustöitä
   T2 (Pitkäkatu)
  • Pulverointia
   ja betonirikotusta Halmstadinkadulla
  • Ei meluhaittoja

Viikko 9/2021:

  • Pitkäkatu
   suljettu kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen osalta
  • Satamasta poistuva liikenne kiertotiellä
  • T1 – T2 välillä telinepohjien massanvaihtotöitä (Pitkäkatu)
  • T1 ja T2 muotitus -ja raudoitustöitä (Pitkäkatu)
  • T3 muotitus -ja raudoitustyöt (Korsmaninkatu)
  • Halmstadinkadulla pulverointia ja betonin rikotusta

Viikko 8/2021:

  • Pitkäkatu suljettu ajoneuvo -ja kevyeltä liikenteeltä
  • Sataman poistuva liikenne kiertotiellä
  • Välitukia raudoitetaan ja tehdään muottitöitä
  • T1 ja T2 välillä telinepohjien tekoa (Pitkäkatu)
  • Halmstadinkadulla pulveroidaan sillan purkubetonia
  • Töistä ei aiheudu
   meluhaittoja.

Viikko 7/2021 :

   • Pitkäkatu suljettu kevyen ja ajoneuvoliikenteen osalta.
   • Satamasta poistuva liikenne kiertotiellä.
   • Sillanrakennusta alusrakenteiden osalta T1,T2 ja T3 osalta, välillä Pitkäkatu-Korsmanninkatu.
   • Pulverointia ja kuormausta Halmstadinkadulla.
   • Betonirikotusta pulveroinnin yhteydessä (vähäistä meluhaittaa) Halmstadinkadulla.

Paalutukset ovat päättyneet ja OP-kiinteistön läheisyydessä kallion rikotusta. Suunnitelmien tarkennettua on mahdollista, että uuden sillan liittäminen nykyisiin OP-kiinteistön rakennuksiin tulee aiheuttamaan lähiviikkoina meluhaittoja purkutyön osalta.

Viikko 6/2021:

    • Pitkäkatu on suljettu yleiseltä liikenteeltä.
    • Satamasta poistuva liikenne kiertotiellä.
    • Sillan rakentamista perustamistöiden osalta T1-T3.
    • Korsmaninkadun kohdalla (T3) joudutaan paaluttamaan korvaavia paaluja 4 kappaletta ja arvioitu kesto työlle on 2 tuntia.
  • Viikko 5/2021:
    • Pitkäkatu suljettu ajoneuvo -ja kevyen liikenteen osalta
    • Satamasta poistuva liikenne kiertotiellä
    • Sillan muottityöt alusrakenteiden osalta tuilla T1, T2 ja T3
    • T4 vanhan maatuen purkua, pääosin käsin purkuna  => OP:n kiinteistölle lieviä meluhaittoja
    • Pulverointia ja betonirikotusta Halmstadinkadulla (työmaa-alueella)
  • Viikolla 4/2021 Korsmaninkadun kohdalla maanleikkaustyöt sekä nykyisen maatuen osittainen purku, josta aiheutuu meluhaittoja purkutöiden osalta OP:n kiinteistölle. Satamasta poistuva liikenne on kiertotiellä T3 kaivu -ja paalutustöistä johtuen, josta aiheutuu melua sekä tärinähaittoja OP:n kiinteistölle. Pitkäkatu on edelleen suljettuna ajoneuvo -ja kevyenliikenteen osalta.
  • Viikolla 3/2021 aloitetaan paalutukset tuki T1 ja T2 osalta eli meluhaittoja sekä tärinähaittoja aiheutuu kyseisellä viikolla Halmstadinkadun/Pitkäkadun osalta. Melumittauksia tehdään 19.1.2021 paalutuksen osalta ja tärinämittauksia katselmoiduissa kiinteistöissä.Paalutukset tehdään melutyöluvan mukaisina aikoina klo 8-18.
  • Viikolla 3/2021 aloitetaan sillan paalutukset. Paalutuksesta aiheutuu melu sekä tärinä haittaa Halmstadinkadulla oleviin kiinteistöihin. Kiinteistöt saavat tästä asiasta tiedotteen. Tuella 1 ja 2 paalutus pyritään saamaan viikon 3/2021 aikana valmiiksi.
  • Pitkäkatu on suljettu viikon 3/2021 ajan paalutuksesta johtuen myöskin kevyen liikenteen osalta (liikenteen ohjaus; katso alla oleva purkuvaiheen 6-7 kartta). Pitkäkadulla on kaivantoa jouduttu laajentamaan vesi -ja viemärisiirroista johtuen ja siitä johtuu myöskin osittain liikenteen sulkeminen.

  • Viikolla 3/2021 rajoitetaan satamasta poistuvaa liikennettä T3 kaivutyön takia (liikenteen ohjaus; katso alla oleva purkuvaiheen 1 kartta).

  • Viikolla 2/2021 siltatyömaalla pulveroidaan (murskataan) betonia ja tehdään Pitkäkadun kohdalla tuki T2 maanleikkaustöitä. Pitkäkatu on suljettu viikon 2/2021 maanleikkaustöistä johtuen (liittyy työturvallisuuteen).
  • Viikolla 1/2021 suljetaan Pitkäkatu tuki 2:n kaivuu- ja paalutustyön vuoksi. Sillan purkutöistä aiheutuu vähäistä melua ja haittaa.

Suunnitelmakuvia

Alla uuden ylikulkusillan suunnitelmapiirustuksia. Ylempänä uudempi sillan julkisivuluonnoskuva (pituus- ja poikkileikkaus sekä tasopiirustus). Alakuvassa sillan yleiskuva asemapiirros. Klikkaamalla kuvaa näet tarkemman piirustuksen.

Purkuvaiheet:

Purkuvaihe 1  (9-13.11.2020)

Purkuvaihe 2 ja 3  (16-20.11.2020)
Purkuvaihe 4  (28-30.11.2020)

Purkuvaihe 5  (30.11-4.12)

Purkuvaiheet 6 ja 7 (7-11.12)

Kiertotiekartat

Moottoriajoneuvot (punainen reitti)
Jalankulku ja pyöräily (vihreä reitti)