Till innehållet
alikulku LÄHIKUVA Leikkaus

Förverklingsplan:

Projektet började med flyttning av vattenförsörjnings- och ledningsnät samtidigt på Skvärgatan och Kadermogatan vid gamla brandstationen i november vecka 47. I december påbörjades beredningen av en tillfällig avgångsbrygga öster om underfarten. Förbindelser till den tillfälliga avgångsbryggan byggdes såväl från Stationsgatan som från Korsmansgatan. Förberedande arbeten utfördes samtidigt även på Kadermogatan. Genomfart är inte möjlig på Skvärgatan under arbetets gång. Den lätta trafiken styrs från Korsmansgatans eller Skolgatans sida.

Den nuvarande plankorsningen för lätt trafik togss ur bruk redan under projektets gång.

9.12 togs den tillfälliga perrongen och plankorsningen i bruk. Dessutom byggdes tillfälliga parkeringsplatser och en busshållplats samt trafikljus vid sidan av Korsmansgatan för den tillfälliga järnvägsstationen. Staden installerade också ny belysning vid lätt trafikleden som går till den tillfälliga stationen. Den tillfälliga stationen kommer att användas tills början av sommaren 2020. Vid det laget ska den första järnvägsbron över den nya underfarten vara klar.

Den tillfälliga plankorsningen kommer att finnas tills underfarten är helt klar, vilket borde vara sommaren 2020.

Parkgatan (norra delen) är fr.o.m. 24.1 avstängd för all trafik p.g.a. det nya underfartsprojektets gräv- och byggarbeten. Detta bidrar även till tillfälliga trafikarrangemang på närliggande gatuområden. Körning till fastigheterna är dock tillåten och räddningsvägen till Parkgatan 12 finns utmärkt på den bifogade kartan. Parkgatan öppnas för lättrafik nästa gång sommaren 2020.

Aktuellt under projektet

 • Obs! Korsmansgatans asfalteringsarbeten har flyttats framåt till vecka 44 (Underfarten-Rondellen) och till vecka 48 (Underfarten-Skvärgatans korsning), efter att kantstenarna laggts. På grund av Korsmansgatans asfalteringsarbeten har parkeringsområdet vid den tillfälliga perrongen flyttats till Skvärgatan.
 • Massbytearbete på Korsmansgatans östra sidan förorsakar mindre förhinder i trafiken fr.o.m vecka 40. Trafiken styrs längs Korsmansgatan på sidan av arbetsplatsen.
 • Avbrott i fjärrvärmeleveransen 26.9.2019 som gäller fastigheter i centrum (142.1 KB)
 • Tillfällig gatubelysning på Korsmansgatan i september  (6.9  kopplas Skvärgatans nya belysning av N3M, samtidigt strävas det att få belysning till Korsmansgatan mellan trafikljus och Skvärgatan)
 • Avvikande arbetstider fr.o.m. lördag
  3.8 kl. 19 fram till måndag morgon 5.8 kl. 6. Under den tiden arbetar
  entreprenören dygnet runt – också på natten. Det delas ut ett meddelande om
  avvikande arbetstider till de fastigheter som ligger i närområdet.
 • På söndag 4.8 är Korsmansgatan enfilig och då regleres trafiken. I tågtrafiken ersätts tågen mellan Karis och Hangö med bussar som avgår fråm den tillfälliga passagerarplattformen på Korsmansgatan. Tilläggsinfo om tågtrafiken https://www.vr.fi/cs/vr/sv/ersattande-busstransporter_

 • Entreprenören gör betongeringsarbeten och tvättar pålar på Parkgatan under vardagarna vecka 29-30 (15-24.7.2019) fr.o.m. kl. 5.  Det har delats ut ett meddelande om saken till de fastigheter som ligger i närområdet. Arbetena slutar senast kl. 19.
 • Projektets entreprenör Ralf Ajalin vill påminna om att Korsmansgatans lättrafikleden har flyttats att gå via Skolgatan till bangården. Det finns skyltning som lotsar fotgängare och cyklister till en trygg trafikled. Avdelningen för kommunteknik / Ralf Ajalin
Tillfällig omväg till avgångsbryggan:

Obs! Det är förbjudet att använda Korsmansgatans lättrafikled under projektet!
Skvärgatan är stängd för all trafik eftersom det inte är möjligt att komma fram till fastigheterna eller passera arbetsområdet. Då trafiken är förhindrad på Skvärgatan bör Korsmansgatan eller Skolgatan användas för att komma fram till fastigheterna. Arbetena vid Skvärgatan färdigställs under sommaren 2019, men lättrafikleden öppnas redan i juli 2019.

Alikulku_3_kuva_19_12_2018

Det kommer att förekomma några vattenavbrott under vattennätets anslutningsarbeten. Hangö Vatten meddelar om planerade vattenavbrott till fastigheterna på avbrottsområdet med hjälp av textmeddelandesystemet.

Frågor angående projektet kan riktas till:

Kari Nieminen, Rejlers Finland Oy, 0456789881
Markus Tamminen, Ralf Ajalin 040 778 38444 eller
Mikko Kanniainen 0447549103 (fält)
Santeri Alikirri 0509173780 (byrå)

Sanna Varjus, Hangö Vatten  040 5056 498

Hannu Simelius, Hangö stad  040 5815 065

Erkki Mäkelä, Trafikverket, 0295343822

ALIKULKU_Korsmaninkatu_liikenteenohj._suunn

alikulku_LIIKENNE

ALIKULKU_3D_C
alikulku_ISTUTUS_kuva