Siirry sisältöön
alikulku LÄHIKUVA Leikkaus
 

 

Toteutussuunnitelma:

Projekti aloitettiin marraskuussa vk 47 vesihuoltoverkostojen ja kaapeleiden siirrolla samanaikaisesti Tarhakadulla ja Kadermokadulla vanhan VPK:n kohdalla. Joulukuussa valmisteltiin väliaikaista lähtölaituria alikulun itäpuolelle. Väliaikaiselle lähtölaiturille rakennettiin kulku sekä Asemakadulta että Korsmaninkadulta. Valmistelevia töitä tehtiin samanaikaisesti myös Kadermonkadulla. 

Nykyinen kevyenliikenteen käytössä oleva tasoristeys poistuu käytöstä jo projektin aikana. 

9.12. otettiin käyttöön väliaikainen asemalaituri ja tasoristeys. Väliaikaiselle rakennettiin myös tilapäisiä pysäköintipaikkoja ja linja-autopysäkki Korsmaninkadulle, sekä liikennevalot kadulle ylikulun kohdalle. Kaupunki on asentanut valaistuksen uudelle asemalle kulkevalle kevyen liikenteen väylälle. Väliaikaista asemaa tullaan käyttämään kesän 2020 alkuun saakka. Ensimmäinen uuden alikulun ylittävä rautatiesilta valmistuu siinä vaiheessa. 

Väliaikainen tasoristeys tulee olemaan käytössä, kunnes alikulku on täysin valmis. Sen pitäisi valmistua kesällä 2020.

Puistokadun pohjoispää on ollut tammikuusta 2019 lähtien suljettuna autoilta ja muulta liikenteeltä kaivuu- ja rakennustöiden ajan. Työt ulottuvat myös katualueille, jonka vuoksi joudutaan tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Kiinteistöihin on kuitenkin koko ajan kulku ja Puistokatu 12:sta pelastusreitti on kuvattu liitteenä ohessa olevaan karttaan. Puistokatu avataan kevyelle liikenteelle seuraavan kerran alikulun valmistuttua kesällä 2020. 

 

Ajankohtaista projektin aikana

 •  

  Korsmaninkadun asfaltointitöitä on siirretty eteenpäin viikolle 44 (Alikulku-Liikenneympyrä) ja viikolle 48 (Alikulku-Tarhakadun risteys)

  Korsmaninkadun (alikulun) länsipuoli asfaltoidaan reunakivien asentamisen jälkeen viikolla 42. 

  Korsmaninkadun itäpuolen massanvaihdon työt aiheuttavat vähäistä liikennehaittaa viikolta 40 alkaen. Liikenne ohjataan töiden etenemisen mukaan työalueen ohi kuitenkin Korsmaninkatua pitkin.

 • Alikulku-projektissa on poikkeavat työajat lauantaina 3.8. alkaen
  klo 19 ja päättyen maanantaiaamuna 5.8. klo 6.
  Urakoitsija tekee töitä tällöin kellon ympäri eli myös yöaikaan. 

  Lähikiinteistöille
  jaetaan erilliset ilmoitukset poikkeavista työajoista. 
  Korsmaninkatu on sunnuntaina
  4.8. yksikaistainen ja tuolloin paikalla on liikenteenohjaus.

   Junaliikenteessä Karjaa-Hanko-radan kiskobussit korvataan busseilla,
  jotka lähtevät väliaikaisen laiturin edestä Korsmaninkadulta.
   Lisätietoa junaliikenteestä VR:n sivuilta https://www.vr.fi/cs/vr/fi/korvaavat-bussit  

 • Urakoitsija tekee arkipäivisin viikolla 29-30 (15.-24.7.2019)  betonointitöitä ja paalujen pesua  Puistokadulla alkaen klo 5. Lähikiinteistöille on jaettu tiedote asiasta. Työt lopetetaan viimeistään klo 19. 

 • Projektin urakoitsija Ralf Ajalin muistuttaa, että kevyen liikenteen väylä Korsmaninkadulla on siirtynyt kulkemaan Koulukadun kautta asemalaiturille. Opasteet opastavat kevyen liikenteen väylän käyttäjiä turvalliselle reitille liikenteessä. Kuntatekniikkaosasto / Ralf Ajalin

 

Tilapäinen kevyen liikenteen kulkuväylä projektinaikaiselle asemalaiturille Tarhakadun ollessa suljettuna.
Korsmaninkadun kevyen liikenteen väylää on projektin aikana kiellettyä käyttää!
 

 

 
 
 

 

Myös koko Tarhakatu on työn alla, siinä ei ole läpikulkuliikennettä. Työmaan kohdalla ei ole mahdollista ajaa autolla kiinteistöjen eteen, työaluetta ei ole myöskään mahdollista ohittaa autolla. Tarhakadun kiinteistöille kulun ollessa estynyt, kuljetaan kiinteistöihin Korsmaninkadun tai Koulukadun kautta. Tarhakadulla ei ole työmaan aikana läpikulkua. Tarhakadun urakointityöt valmistuvat kokonaisuudessaan 2019 kesän aikana, mutta kevyen liikenteen väylä Tarhakadulla avataan 2019 heinäkuussa.  

Alikulku_3_kuva_19_12_2018
 

Vesiverkoston liitostöiden aikana tulee olemaan joitakin vesikatkoja. Hangon Vesi tiedottaa vesikatkoalueella olevia kiinteistöjä tekstiviestijärjestelmän avulla suunnitelluista vesikatkoista. 

 

Projektiin liittyvistä asioista voi tiedustella:

Kari Nieminen, rakennuttaja, Rejlers Finland Oy, 0456789881

Markus Tamminen, Ralf Ajalin  040 778 3844 tai 

Mikko Kanniainen p. 0447549103 (kenttäjohto)

Santeri Alikirri p. 0509173780 (toimisto)

Sanna Varjus, Hangon Vesi  040 5056 498

Hannu Simelius, Hangon kaupunki  040 5815 065

Erkki Mäkelä, Liikennevirasto, 0295343822

ALIKULKU_Korsmaninkatu_liikenteenohj._suunn

alikulku_LIIKENNE

 

ALIKULKU_3D_C

 

alikulku_ISTUTUS_kuva