Till innehållet

Fastighetsförrättningar

Markanvändningsavdelning gör huvudsakligen fastighetsförrättningar på detaljplanerade områden. På stranddetaljplaneområden och utanför detaljplaneområde är det Lantmäteriverket som gör fastighetsförrättningar.

Fastighetsförrättningar är exempelvis:

I avstyckningsförrättningen antecknas tomten i fastighetsregistret.

Tomtindelningen är en plan för byggnadsplatsernas fördelning i kvarteret. Först i avstyckningsförrättningen antecknas tomten i fastighetsregistret. Markanvändningsavdelningen sköter avstyckningar på detaljplaneområdets fastigheter

Hangö stads markanvändningsavdelning behandlar ansökningar om servitut på detaljplanerat område.

Rågångsförrättning är en officiell fastighetsförrättning för att fastställa en oklar fastighetsgräns. Vid en rågångsförrättning byggs och lagligförklaras ett råmärke i terrängen i stället för ett försvunnet.

Uusitalo Aki

markanvändningssekreterare

Markanvändningsavdelningen

Telefontid 9 – 11.30

040 135 9287

Luukkonen Kukka-Maaria

stadsgeodet

Markanvändningsavdelningen

040 135 9281