Siirry sisältöön

Kiinteistötoimitukset

Maankäyttöosasto suorittaa pääosin kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella. Ranta-asemakaava-alueilla sekä asemakaava-alueiden ulkopuolella kiinteistötoimituksista vastaa Maanmittauslaitos.

Kiinteistötoimituksia ovat esimerkiksi:

Lohkomistoimituksessa tontti merkitään kiinteistörekisteriin.

Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin halutaan tehdä. Vasta lohkomistoimituksessa tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Hangon kaupungin maankäyttöosasto hoitaa asemakaava-alueella olevien kiinteistöjen lohkomiset.

Hangon kaupungin maankäyttöosasto käsittelee rasitetoimitusta koskevia hakemuksia asemakaava-alueella.

Rajankäynti on virallinen kiinteistötoimitus epäselvän kiinteistörajan määrittämiseksi. Rajankäynnissä rakennetaan ja laillistetaan uusi rajamerkki maastoon kadonneen tilalle.

Uusitalo Aki

maankäyttösihteeri

Maankäyttöosasto

Puhelinaika 9 – 11.30

040 135 9287

Luukkonen Kukka-Maaria

kaupungingeodeetti

Maankäyttöosasto

040 135 9281