Till innehållet

Parkskogarna består av rekreationsområden som befinner sig inom staden och som kan bestå av vårdmässigt olika delar: parklika områden, lätt vårdade områden samt områden i närapå naturenligt skick. Vid vården av parkskogarna är den väsentliga frågan alltid hur naturvärden, kulturvärden samt områdets olika användningsformer sammanjämkas.

Vitsippor