Till innehållet

Nätverk och andra stadsparker

Det finns elva nationalstadsparker i Finland.
Det finns tio andra nationalstadsparker dessutom Hangö; I Åbo, Tavastehus, Heinola, Björneborg, Borgå, Kotka, Forssa, Kuopio, Karleby och Nyslott. Världens första nationalstadspark inrättades i Stockholm 1995.

Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet – som ett vardagsrum för stadsborna. Nationalstadsparkerna ingår i processen för hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande.

Nationalstadsparken är ett nätverk av urbana värdefulla landskap och som med tanke på stadskultur och -natur omfattar de mest väsentliga objekten. Till den ekologiska korridoren som sträcker sig till stadskärnan har anslutits de nationellt viktigaste objekten inom byggnadstraditionen och de mest betydande offentliga utrymmena. För att vidareutveckla parkområdet och bevara värdena har en skötsel- och nyttjandeplan utarbetats.

Bekanta dig med brochyr:

Åtta vackra nationalstadsparker (pdf) (8.5 MB)

Stig in
i nationalstadsparkernas berättelser på adressen:

www.kansallisetkaupunkipuistot.fi
 

Webbplatsen
fungerar bäst med webbläsarna Crome, Firefox, Safari eller Edge (INTE Internet
Explorer) och med mobila enheter.


Nationalstadsparker nätverk på kartan.KansallisetKaupunkipuistot