Till innehållet

Badvattenanalyser

Badvattenprover tas regelbundet under badsäsongen. Under det veckovisa övervakningsbesöket mäts badvattnets temperatur (1/2 meter under ytan, på ca 1 meters djup), kontrolleras algsituationen och badstrandens allmänna prydlighet.

Provtagningsresultaten läggs inom ca 10 dagar på strandens anslagstavla. Av badvattnet tas även extra prover vid behov på grund av förekomsten av blåalger. Algförekomsterna kan vara giftiga. Uppgifterna antecknas omedelbart på badstrandens anslagstavla. Om blåalger påträffats vid stranden läggs en varning för blåalger även på badstrandens officiella informationsskylt.

Badvattenresultat

Badvattenanalyser från tidigare år

Havsbotten

Badvattensklassificeringar

Badvattenklassificering 2020

Lappohja erinomainen / utmärkt

Märsan hyvä / bra

Plagen/Bellevue erinomainen / utmärkt

Slaktis erinomainen / utmärkt

Tulliniemi erinomainen / utmärkt

Badvattenklassificering 2019

Lappohja erinomainen / utmärkt

Märsan hyvä / bra

Plagen/Bellevue erinomainen / utmärkt

Slaktis hyvä / bra

Tulliniemi erinomainen / utmärkt

 Badvattenklassificering 2018

Lappohja erinomainen / utmärkt

Tulliniemi etelä, erinomainen / utmärkt

Slaktis erinomainen / utmärkt

Märsan erinomainen / utmärkt

Plagen-Bellevue erinomainen / utmärkt

Badvattenklassificering 2017

Lappohja erinomainen / utmärkt

Slaktis erinomainen / utmärkt

Plagen/Bellevue erinomainen / utmärkt

Märsan hyvä / bra

Tulliniemi erinomainen / utmärkt

Badvattenklassificering 2016

Lappohja erinomainen / utmärkt

Märsan hyvä / bra

Plagen/Bellevue erinomainen / utmärkt

Slaktis erinomainen / utmärkt

Tulliniemi erinomainen / utmärkt

Bellevue stranden