Till innehållet

Dataskyddsbeskrivningar

I regel är de dokument som uppgörs inom och kommer till tillsynen offentliga. Efter granskning av uppgifter eller hela dokument konstateras vara inte offentliga eller hemliga i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999)

Registerbeskrivningar för Tervekuu- och KliniQ-databaserna

Sydspetsens miljöhälsa använder sig av en Tervekuu-databas över objekt inom övervakningen. I databasen sparas uppgifter och dokument med anknytning till övervakningen. Praktikerveterinären använder sig av kommunens KliniQ-databas för hanteringen av kunduppgifter.

Den registeransvarige skall hålla registerbeskrivningen allmänt tillgänglig. De utvidgade registerbeskrivningarna, de s.k. dataskyddsbeskrivningarna,  för TerveKuu – och KlinkiQ-databaserna nedan:

Dataskyddsbeskrivning för Tervekuu-databasen (pdf)(öppnas i ett nytt fönster)

Dataskyddsbeskrivning för KliniQ-databasen (pdf)(öppnas i ett nytt fönster)

OM DATASKYDDET INOM NATIONELLA DATASYSTEM FÖR TILLSYNEN

Vi använder oss av nationella verktyg inom tillsynen

Lista över Livsmedelsverkets register hittar du här.(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)

Livsmedelsverkets dataskyddsmeddelande för de ovan nämnda registren hittar du här.(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)

Valviras dataskyddsbeskrivning för Vati-systemet till de delar som gäller hälsoskydds- och tobakstillsynen hittar du här.(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)