Siirry sisältöön

Eläinasiat

Eteläkärjen ympäristöterveys vastaa kunnallisista eläinlääkintäpalveluista alueella. Valvontaeläinlääkäri valvoo eläinsuojelua ja hoitaa eläintautien ehkäisyä koskevia valtion tehtäviä.

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Valvontaeläinlääkärin työnkuva:

1. Eläinsuojeluvalvonta sekä neuvonta eläinsuojelukysymyksissä
2. Eläintautivalvonta

Työhön ei kuulu potilastyötä tai päivystysvelvollisuutta.

Eläinsuojeluilmoituksen teko:


Tehdessänne eläinsuojeluilmoituksen selvittäkää etukäteen eläinten pitopaikan tarkka osoite ja eläinten omistajan nimi.

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse valvontaeläinlääkärille: 

puh. (vaihde): 019 22031
sähköposti: vet@symi.fi

Voit myös tehdä ilmoituksen palautejärjestelmämme kautta.(avautuu uuteen ikkunaan)

Virka-ajan ulkopuolella, eläinsuojelullisissa hätätapauksissa, ottakaa ensisijaisesti yhteyttä poliisiin.

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin ei kuulu:
1. Valvontaeläinlääkäri ei hoida tapauksia joissa eläintenpito tai muu eläimiin liittyvä toiminta aiheuttaa haittaa muille ihmisille.
2. Valvontaeläinlääkäri ei hoida eläinkauppaan tai vastaavaan liittyviä kiistoja.

Tällaisissa tapauksissa tulee olla yhteydessä haitan aiheuttajaan/ toiseen osapuoleen ja selvittää asia hänen kanssaan.

Jos eläintenpidosta aiheutuu selviä terveyshaittoja ottakaa yhteyttä terveystarkastajaan.

Jos eläimestä aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisille, ottakaa yhteys poliisiin.

Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä voitte ottaa yhteyttä kuluttaja-asiamieheen.

Palaute toiminnastamme annetaan ensisijaisesti suoraan viranhaltijalle. Jos kuitenkin haluat antaa palautetta organisaatiollemme, voi sen tehdä esim. palautesivujemme(avautuu uuteen ikkunaan) kautta. Haluttaessa palautteen voi antaa nimettömänä, mutta se voi silloin vaikeuttaa ja hidastaa palautteen käsittelyä.

Hanko, Inkoo ja Raasepori ovat yhdessä järjestäneet löytöeläimistä huolehtimisen. Valvontaeläinlääkäri valvoo toimintaa.

Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Toiminnasta vastaavat löytöeläinkoti ja peruskunnat. Mahdolliset tiedustelut ja valitukset löytöeläinten talteenottoon liittyen tulee osoittaa suoraan löytöeläinkotiin tai kuntien ympäristö/tekniseen toimeen.

Hangon, Raaseporin ja Inkoon löytöeläimet toimitetaan löytöeläinkotiin:

Skeppsdal Family
Itäinen Baröntie 86
10270 BARÖSUND
Puh: 045 111 0081,

http://www.skeppsdalfamily.fi/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)