Till innehållet

En anmälan om åtgärd görs till exempel för en fasadändring (b.la. ändring färgsättning, installation av solpanel/ -fångare), byggande av en lätt konstruerad ekonomibyggnad på glesbyggden och byggande av ett staket. På byggnadsordningen föreskrivs om tillämpning av anmälningsförfarande.

Byggnadstillsyn har 100 % elektronisk lovbehandling. Ansökningar inlämnas på adressen www.lupapiste.fi(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst).

Användning av Lupapiste –tjänsten(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst) är enkelt. Byggnadstillsynen vägleder också i användningen.

All myndighetskontakt i samband med byggande går att sköta i Lupapiste -tjänsten.

Lupapiste -tjänsten är till för att rådfråga, inlämna och få respons för preliminära planer, inlämna anmälningar, ansökan om bygglov och åtgärdstillstånd.

Lupapiste samlar alla parter i ett byggprojekt till ett ställe. Ansökningarna är lätta att komplettera och lätta att sköta också efter att lov beviljats.

Anmälningar kan fortfarande lämnas in i pappersform. Fråga efter blanketter från byggnadstillsynen. För digitalisering av anmälan debiteras en tilläggsavgift.