Till innehållet

Meddela myndigheterna i god tid!

För evenemang som tillfälligt förorsakar
särskilt störande buller och skakningar, måste en anmälan enligt
miljöskyddslagen 118 § göras till miljövårdsmyndigheten senast 30 dygn före
verksamheten inleds
.

Anmälningsblankett för tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar (doxc)

Anmälningsblankett för tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar (pdf)


I Hangö ska bulleranmälan göras åtminstone för
följande åtgärder eller evenemang:

 • Schaktning, borrning, sprängningsarbete, pålning och användning av hydraulhammare
  som görs utanför vardagar måndag-fredag
  kl. 7-18 eller som pågår över 10
  arbetsdagar

 • Tillfälligt krossarbete

 • Byggnads-
  eller rivningsarbete som förorsakar störande buller och som utförs från måndag
  till fredag oftare än fem kvällar kl. 18-22 eller under veckoslut, allmänna festdagar
  eller i mer än 20 vardagar
  från måndag till fredag kl. 7-18

 • Stor utomhuskonsert
  eller -tillställning såsom
  exempelvis marknads-, tal-, dans-,
  uppvisnings- eller idrottsevenemang där man använder starka
  ljudåtergivningsanläggningar och som kan förorsaka särskilt störande buller

 • Användning av
  ljudförstärkare och ljudåtergivningsanläggningar
  utomhus på tätt bebyggt område på
  allmänna platser, så som på torg eller idrottsplaner,
  då det är fråga om andra än enstaka
  evenemang som varar en dag eller evenemang som arrangeras mellan kl. 22-7

 • Motorsporttävling

 • Flyguppvisning eller tillfällig publik flygning i
  vilken ingår flera än tio starter och landningar

 • Fyrverkeriföreställningar,
  om de arrangeras kl. 24-7,
  eller om det skjuts pjäser med en diameter på 100 mm eller med motsvarande ljudstyrka efter
  kl. 22. Bestämmelsen gäller
  inte fyrverkeri som ordnas i samband
  med nyårsfirande

Bestämmelserna gäller
inte verksamhet som har
miljötillstånd om verksamheten som förorsakar buller har beaktats i miljötillståndet. Miljövårdsmyndigheten kan därtill
förplikta att göra anmälan också för andra tillfälliga tillställningar
och arbeten om de förorsakar
särskilt störande buller för näromgivningen.

Hangö stads miljöskyddsbestämmelser, kapitel 4 § 13 (godkända 12.5.2015)