Siirry sisältöön

Ilmoita ympäristönsuojeluviranomaisille hyvissä ajoin!

Erityisen
häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai
tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan
aloittamista
.

Ilmoituslomake melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (docx)

Ilmoituslomake melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (pdf)


Hangossa meluilmoitus
tulee tehdä ainakin seuraavista toimenpiteistä tai tapahtumista:

 • Louhinta,
  poraus, räjäytystyö, paalutus tai iskuvasaran käyttö, jota tehdään muulloin
  kuin arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 7-18 tai jonka kesto on yli
  10 työpäivää

 • Tilapäinen
  murskaamo

 • Häiritsevää
  melua aiheuttava rakennus- tai purkutyö, jota tehdään maanantaista perjantaihin
  useampana kuin viitenä iltana klo 18-22 tai viikonloppuna taikka yleisenä
  juhlapäivänä tai yli 20 päivänä arkisin maanantaista perjantaihin kello 7-18

 • Suuri
  ulkoilmakonsertti tai -tapahtuma,
  kuten esimerkiksi markkina-,
  puhe-, laulu-, tanssi-,
  esitys- tai urheilutilaisuus,
  jossa on käytössä voimakkaat äänentoistolaitteet ja joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua

 • Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttö
  ulkotiloissa taajaan rakennetulla alueella sijaitsevalla
  yleisökäyttöön tarkoitetulla paikalla, kuten torilla tai urheilukentällä, kun
  kyseessä on muu kuin
  yksipäiväinen ja kertaluontoinen tapahtuma tai
  tapahtuma järjestetään klo 22.00–07.00
  välisenä aikana

 • Moottoriurheilukilpailu

 • Lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys, johon
  kuuluu yli kymmenen laskua ja nousua

 • Ilotulitusnäytökset, jos ne järjestetään kello 24-7 tai ammutaan halkaisijaltaan yli 100mm tai meluisuudeltaan
  vastaavia ilotulitteita klo 22 jälkeen. Määräys ei koske vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta.

Määräykset
eivät koske toimintaa, jolla on ympäristölupa, jossa kyseinen meluava toiminta
on huomioitu. Ympäristönsuojeluviranomainen voi lisäksi velvoittaa tekemään
ilmoituksen myös muista tilapäisistä tapahtumista
ja töistä, jos ne aiheuttavat erityisen häiritsevää melua lähialueelle.

Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 4. luku § 13 (hyväksytty 12.5.2015)