Till innehållet
Trappgruppen i Lappvik

Äldre och anhöriga

På denna sida har sammanställts information om tjänster, evenemang och nyheter som riktar sig till stadens seniorer och deras anhöriga.

De äldres och anhörigas Hangö

Staden erbjuder ett brett utbud av aktiviteter, motions- och kulturtjänster för äldre.

I Hangö kan äldre också delta i aktiviteter som erbjuds av olika föreningar samt delta i verksamheten i stadens idrottsgrupper.

Social- och hälsovårdstjänsterna har överförts till Västra Nylands välfärdsområde den 1 januari 2023. Tjänsterna kommer att finnas tillgängliga på samma bekanta plats som tidigare. Från och med 2.1.2023 är välfärdsområdets telefonnummer 029 151 2000.