Till innehållet

Miljörisker utreds vid Trollbergets gamla avstjälpningsplats i Hangö

På området för Trollbergets gamla avstjälpningsplats undersöks jordmån och grundvatten i juni och september.

Nyheter 14.6.2024

Trollbergets natur vid naturstigen i Furunäs

På området för Trollbergets gamla avstjälpningsplats undersöks jordmån och grundvatten i juni och september.

Miljöundersökningar utförs på området för Trollbergets gamla avstjälpningsplats i juni och september 2024. Avsikten med undersökningarna är att utreda tillståndet i jordmån, sediment, yt- och grundvatten samt bedöma föroreningsgrad och eventuella saneringsbehov på området.

Enligt historiska uppgifter har avstjälpningsplatsen varit verksam 1966–1985, då bland annat oljeavfall och oljeblandat avloppsvatten hämtats till området.

Provtagningen av jordmånen utförs med spade. Sedimentprover tas med rörprovtagare eller annan lämplig utrustning, grundvattenprovtagning sker med hjälp av pumpning eller vattenhämtare. Arbeten utförs vecka 25.

Hangö stad och NTM-centralen i Birkaland har avtalat om utredningen av miljöriskerna på området. Utredningen är en del av det riksomfattande programmet Maaperä kuntoon (”jordmånen i skick”), som verkställs av NTM-centralen i Birkaland. Programmet har som målsättning att identifiera, utreda och sanera riskobjekt. Forsknings- och planeringsarbetet utförs i Hangö av FCG Finnish Consulting Group Oy. Utredningen färdigställs inom loppet av 2024.

Karta över Hangö där Trollberget vid Furunäs är märkt.

Tilläggsuppgifter ger:
Päivi Turtia, NTM-centralen i Birkaland, 0295 036 132, paivi.turtia@ely-keskus.fi
Christian Tallsten, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 5472876, christian.tallsten@fcg.fi
Jukka Horttanainen, Hangö stad, 040 135 9280, jukka.horttanainen@hanko.fi