Siirry sisältöön

Trollbergetin vanhan kaatopaikan ympäristöriskit selvitetään Hangossa

Trollbergetin vanhan kaatopaikan alueella selvitetään maaperän ja pohjaveden tilaa kesä- ja syyskuun aikana.

Uutiset 14.6.2024

Trollbergets natur vid naturstigen i Furunäs

Trollbergetin vanhan kaatopaikan alueella tehdään ympäristötutkimuksia kesä- ja syyskuussa 2024. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän, sedimentin, pinta- ja pohjaveden tila sekä arvioida kohteen pilaantuneisuus ja mahdollinen puhdistustarve.

Historiatietojen mukaan kaatopaikka on ollut toiminnassa 1966–1985, jolloin alueelle on tuotu muun muassa jäteöljyä ja öljynsekaisia jätevesiä.

Maaperänäytteet otetaan lapiokaivuna.  Sedimenttinäytteitä otetaan putkiottimella tai suokairalla, ja pohjavesinäytteet pumpulla tai kertakäyttöisillä näytteenottimilla. Työt suoritetaan viikolla 25.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Hangon kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Ympäristöriskien selvittäminen on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Finnish Consulting Group Oy. Selvitys valmistuu vuoden 2024 aikana.

Kartta Hangosta, johon merkitty Trollbergetin sijainti Furunäsissa.

Lisätietoja antavat:

Päivi Turtia, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 132, paivi.turtia@ely-keskus.fi
Christian Tallsten, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 5472876, christian.tallsten@fcg.fi
Jukka Horttanainen, Hangon kaupunki, 040 135 9280, jukka.horttanainen@hanko.fi