Till innehållet

Förbättring av driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna

Nyheter 20.3.2024

Cybersäkerhet

Hangö Vatten har fått finansiering för ett projekt som förbättrar vattenförsörjningens driftsäkerhet och cybersäkerhet.

För Hangö Vatten genomförs Auditering av cybersäkerheten, där man utreder cybersäkerhetens tillstånd och objekt för fortsatt förbättring. Samtidigt fastställs personalens åtkomstnivåer i de IT- och automationssystem som används.

Jord- och skogsbruksministeriet (finansiär) och NTM-centralen i Södra Savolax (finansieringens beviljare) har finansierat projektet – förbättring av driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna med 20 000 euro. Projektets genomförs 1.1.2024-31.12.2024.

Närings-, trafik- och miljöcentralen logo