Till innehållet

Ansökan om småbarnspedagogik och förskola för verksamhetsåret 2024-2025

Nyheter 8.3.2024

En flicka sitter på stolen och spelar med läraren

Sök via e-tjänst, Suomi.fi eller lämna ansökan till bildningskansliet (Halmstadsgatan 7 B), senast 17.03.2024

Ansökningsblanketter och tilläggsuppgifter fås från nedannämnda platser samt via småbarnspedagogikens webbplats.

  • Skogshyddans daghem, Rilaxgatan 13
  • Hangöby förskola och småbarnspedagogik, Hangöbyvägen 45 (svenskspråkig och finskspråkig)
  • Hangö Norra daghem, Bryggaregatan 3
  • Lappvikdaghem, Skolgränd 4

Familjedagvård i familjedagvårdarens eget hem

  • Hangöby förskola och småbarnspedagogik, Hangöbyvägen 45 (svenskspråkig och finskspråkig)
  • Hyllis förskola och småbarnspedagogik, Esplanaden 77 (svenskspråkig)
  • Lappvik daghem/Lappvik skola, Skolgränd 4 (svenskspråkig och finskspråkig)

Bildningsnämnden förbehåller sig rätten att ordna barnen i grupper enligt behov. Uppge därför gärna en önskan om flera alternativ.

OBS! Det är viktigt att ni meddelar behovet av era vårdtimmar /månad.