Till innehållet

Symiblogg 26, 4/2021 Klass på din glass

Blogg 12.4.2021

Symiblogg 26, 4/2021 Klass på din glass

I skrivande stund vräker regnet ner och sydväststormen väller in via Hangö över hela Västra Nyland, men nu är det ändå tid att tänka på sommarens glassförsäljning. Det är ofta unga och oerfarna personer, som börjar sin yrkeskarriär i en glasskiosk, rätt ofta också som privatföretagare. Det är en lockande sommarsysselsättning, som det är trevligt att fantisera om redan under vårvintern. Men hur gör man och vad behövs på riktigt för att kunna börja.

Själva kiosken är oftast ett flyttbart utrymme, en s.k. mobil livsmedelslokal, som du måste ha tillstånd att ställa någonstans. Du har kanske redan haft kontakt med kommunens tekniska tjänster gällande detta. Kom också ihåg att kontakta hälsoinspektörerna, i god tid innan du börjar. All livsmedelsverksamhet, som riktar sig till allmänheten ska anmälas och den övervakas. Övervakningen är avgiftsbelagd.

Vi ska komma ihåg, att lösglass är ett oförpackat livsmedel, som lätt förstörs, om hanteringen inte är tillräckligt hygienisk. Det betyder, att det mycket lätt kan börja växa bakterier i glassen. Glass är faktiskt inte det mest lätthanterliga livsmedlet. Därför finns det fler krav på glassförsäljningen än vad man i första hand skulle kunna vänta sig.

En glasskiosk har sällan alla nödvändiga utrymmen, som behövs för att upprätthålla god hygien vid försäljningen. Det kan vara en bra idé att komma överens om stödutrymme i en närliggande större livsmedelslokal t.ex. i en mataffär eller i en restaurang. Det behövs bl.a. personaltoalett, omklädningsrum och städskrubb med tillgång på vatten och avlopp. I kiosken ska det finnas tillgång till varmt och kallt vatten. För att skydda glassen från damm, pollen m.m. ska kioskens dörr alltid hållas stängd och glassen ska förvaras bakom ett droppskydd. Lösglass kan inte säljas via självbetjäning. Om man vill ha sittplatser till kunderna, kan det behövas en kundtoalett.

Försäljarna då? Igen är det glassens lättförskämbarhet, som höjer kraven. Företagaren ska skaffa sig ett avtal om arbetsplatshälsovård och därifrån ska alla försäljare få ett hälsointyg, som visar att de inte bär på smittsamma sjukdomar innan de börjar jobba. Dessutom krävs hygienpass enligt Livsmedelsverkets anvisningar för den som under sin yrkeskarriär har jobbat totalt minst tre månader med liknande arbetsuppgifter.

Och kom ihåg: Ställ INTE glasskoporna att stå i vatten!
Vattnet blir snabbt varmt och tillsammans med de söta glassresterna trivs där miljarder bakterier.

Och till sist: Tänk på förhand igenom hur du ska göra, om du får en kund, som säger att hen är allergisk. Då är det viktigt, att olika glassmaker inte har blandats med varandra t.ex. via glasskopan.

När du gjort allt det här: Sälj glass av klass i stora lass!

Kerstin Lindqvist
Skribenten är hälsoinspektör, som gör livsmedelstillsyn

Aktuellt