Till innehållet

Misstanke om problem med inomhusluft

Så här gör du om du misstänker problem med inomhusluft i stadens utrymmen.

Ta kontakt med den person som ansvarar för de utrymmen där du misstänker inomhusproblem och bedöm situationen tillsammans med henne/honom.
Fyll i nedanstående Webropol-blankett ”Anmälan om misstanke gällande inomhusluft” och skicka den.

Vad händer sen?

  • Inomhusluftgruppen behandlar anmälningarna. Objektvisa, mångprofessionella arbetsgrupper koordinerar de praktiska åtgärderna i objekten. 
  • Anmälningarna och åtgärderna som vidtagits med anledning av dem sammanfattas av inomhusluftgruppen för att få en helhetsbild av ärendet. 
  • Inomhusluftgruppen följer upp ärendet och de åtgärder som vidtagits samt ger förslag eller rekommendationer vid behov. 
  • Inomhusluftgruppen informerar om inomhusluftsärenden på allmän nivå. De objektvisa arbetsgrupperna informerar vid behov noggrannare om de enskilda objekten.