Till innehållet

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.

Stadsstyrelsen bevakar kommunens intresse samt företräder kommunen och för kommunens talan.

Stadsstyrelsen 2023-2025 (i alfabetisk ordning)

Stadsstyrelsens vice ordförande, ledamot Sami Laine

Laine Sami

Stadsstyrelsens vice ordförande

SDP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 834 9823

Fullmäktigeledamot Helena Lesch-Saarinen

Lesch-Saarinen Helena

SFP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

050 561 2016

Fullmäktigeledamot Katja Liettyä

Liettyä Katja

Sannfinnländarna, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 501 6137

Fullmäktigeledamot Jaana Pulkkinen

Pulkkinen Jaana

SDP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 653 0163

Fullmäktigeledamot Fredrik Rantala

Rantala Fredrik

SFP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 825 0221

Fullmäktigeledamot Pertti Ruuska

Ruuska Pertti

Sannfinnländarna, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 099 6424

Fullmäktigeledamot Tom Rönnblad

Rönnblad Tom

SDP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 504 8090

Fullmäktigeledamot Eira Salo

Salo Eira

Samlingspartiet, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 185 5369

Stadsstyrelsens ordförande, ledamot Sture Söderholm

Söderholm Sture

Stadsstyrelsens ordförande

SFP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 706 5004