Till innehållet

Solkraftverken

Hangö – Finlands solenergihuvudstad

Staden har hittills byggt 12 solkraftverk på sina byggnaders tak. Elektriciteten som produceras av dessa förbrukas i stadens fastigheter. Detta är både ekonomiskt och har en positiv miljöinverkan.

Staden har underskrivit HINKU-avtalet (Kolneutral kommun) och förbundit sig  att sänka sina kolutsläpp med 80% till år 2030. Dessa solkraftverk är ett steg i den processen.

HINKU Hangö

Via nedanstående länkar kan du följa med solkraftverkens produktion  i stadens olika byggnader: